Trots op je werk bij UWV, ook trots op je pensioen

Tijdens het open overleg tussen CNV Vakmensen, de directeur HRM van UWV en de andere vakbonden hebben we op 25 september veel besproken, zoals het ambtenaarschap, pensioenbeleggingen en de 80-90-100 regeling. Ik geef je een korte samenvatting. Geef jij je mening?

Belofte/eed
Als werknemer bij UWV ben je ambtenaar. Tijdens het overleg bespraken we de consequenties van het ambtenaarschap. Veel gaat er niet veranderen, wel moet je een belofte afleggen. Voor CNV Vakmensen is het vanzelfsprekend wat in die belofte staat: je werkt bij UWV omdat je iets voor de mensen in de samenleving wilt betekenen.

Verantwoorde pensioenbeleggingen
Het pensioenfonds UWV staat niet heel hoog (en ook niet heel laag) in de rangorde van Nederlandse pensioenfondsen, tenminste als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen: goed voor mensen en voor het milieu. Het pensioenfonds wil hierin stappen zetten, zonder dat jouw pensioen er onder gaat lijden. Wil je echt grote stappen zetten, dan kan het ook rendement kosten. 
CNV Vakmensen wil weten wat jij vindt, want het is jouw geld. Vind jij maatschappelijk verantwoor beleggen zo belangrijk dat jouw pensioen er een stuk lager van mag worden? Of juist absoluut niet? Geef jouw mening op Je Achterban UWV* -> 

80-90-100
Er is belangstelling voor de 80-90-100 regeling, maar bij zowel de ouderenregeling (vooraf aan AOW/pensioen) als de regeling voor alle leeftijden (tijdelijk verlichting vanwege combinatie werk-prive) is de belangstelling tot nu toe lager dan verwacht. Heb jij hier een gedachte over? Laat het weten op Je Achterban UWV* -> 

Safe the date
Op 28 november organiseren de gezamenlijke vakbonden en UWV weer een cao-symposium, deze keer in Amersfoort.

Trots op je werk
Vorige week hebben CNV Vakmensen en de overheidsbonden van CNV gezamenlijk verklaard: “CNV achter voorstel onderzoek uitvoeringinstanties. CNV Vakmensen is blij met het voorstel voor een parlementair onderzoek naar de uitvoeringsorganisaties. Dat is ook in het belang van de medewerkers van deze instellingen”. Medewerkers van uitvoeringsinstanties, zoals de Belastingdienst en UWV, zijn deskundige professionals die met hart en ziel hun werk willen doen, maar tot hun grote frustratie worden belemmerd door het systeem en door politieke keuzes.
Zowel CNV Overheid als CNV Vakmensen horen van hun leden dat zij last hebben van wispelturig overheidsbeleid, voortdurende bezuinigingen en opeenvolgende reorganisaties. Zij krijgen ook niet de professionele ruimte om burgers maatwerk te leveren.
CNV Vakmensen pleit er dan ook voor dat in het parlementair onderzoek niet alleen het perspectief van de burger, maar ook van de medewerkers van de uitvoeringsorganisaties wordt meegenomen. Zij verdienen meer erkenning, waardering en meer professionele ruimte.
Wat vind jij? Laat je horen op Je Achterban UWV*-> Ontvang je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.jeachterban.nl/uwv

Vragen en opmerkingen
Heb je een vraag of opmerking over de onderwerpen uit deze nieuwsbrief? Ook deze kun je kwijt op www.jeachterban.nl/uwv of stuur mij een e-mail.

Roel van Riezen, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl 
M 06 51602034