Al het nieuws

Stem van de ambtenaren klinkt in Den Haag

Heb je het NOS Journaal van maandag 26 oktober gezien?

Kijk vanaf minuut 10.36 via www.npostart.nl/nos-journaal/26-10-2020/POW_04508444
CNV wilde de stem van medewerkers bij grote uitvoeringsorganisaties laten klinken in Den Haag. Waar lopen zij tegenaan? Wat zijn mogelijke verbeteringen? Waar zijn ze trots op? En dat is ons gelukt dankzij veel input van jou en je collega’s! Maandag 26 oktober jl. was CNV genodigd bij de hoorzitting van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer. Terwijl projectleider Loek Schueler in de hoorzitting zelf de input van medewerkers verwoordde, keken 9 betrokken CNV-leden in een andere zaal in de Tweede Kamer mee. Drie van die CNV-leden zie je ook in de journaal-uitzending.

Politiek en management, luister naar de professionals. Zeg vaker nee tegen nieuw beleid of wetgeving.
In de hoorzitting heeft Loek Schueler (CNV projectleider uitvoeringsorganisaties) een toelichting gegeven op de uitkomst van de enquête en de mogelijke verbeterpunten. Loek Schueler: “Ik heb duidelijk kunnen maken dat de zorgen van de medewerkers groot zijn. Ze werken met hart en ziel in de uitvoering en zien veel mogelijkheden om hun werk te verbeteren richting de burgers en bedrijven. Mijn oproep aan de Kamerleden was: luister meer naar de deskundige medewerkers, neem hen serieus en betrek hen vroegtijdig bij de vorming van nieuw beleid of wet- en regelgeving. Neem geen genoegen met een afgevlakte uitvoeringstoets of voorgekookt werkbezoek. Bespreek voor besluitvorming eerst met de medewerkers zelf of het uitvoerbaar is. Jullie zijn de professionals.

Uitslag CNV enquête en presentatie zes verbeterpunten
In de zomer 2020 heeft CNV onder de medewerkers van Belastingdienst, CAK, CBR, DUO, SVB en UWV een enquête gehouden. Medio september hebben we de resultaten aan jullie gepresenteerd. De afgelopen maand hebben we met betrokken medewerkers verder nagedacht over de verbeterpunten. Dit heeft geleid tot een position paper van CNV met zes concrete verbeterpunten. Lees het in de bijlage en deel het met je collega’s.

Vervolg
Een tijdelijke commissie van de Tweede Kamer voert op dit moment diverse hoorzittingen om de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties en het verlies van de menselijke maat te onderzoeken. De komende weken worden meerdere organisaties gehoord. Meer informatie over deze hoorzittingen is te vinden op www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/tcu. Daar kun je ook de hoorzitting van afgelopen maandag terugluisteren, waarin CNV jullie expertise inbracht bij de commissie.

CNV zal op basis van alle input uit het eigen onderzoek komen tot een actieplan. Want we willen dat onze aanbevelingen ook in de praktijk gebracht worden. Eind van het jaar zullen we dit plan presenteren en uiteraard ook jullie hierover informeren.

Hartelijke groet namens het CNV projectteam,

Loek Schueler, projectleider CNV (l.schueler@cnv.nl)
Roel van Riezen, bestuurder CNV Vakmensen voor UWV en CBR
Gabriëlla Buisman, bestuurder CNV Connectief voor Belastingdienst en CAK
Anselma Zwaagstra, bestuurder CNV Connectief voor SVB
Herman Ploem, onbezoldigd bestuurder CNV Connectief voor DUO

Downloads