Al het nieuws

Pensioen en flex-vast UWV

De derde onderhandelingsronde van UWV ging vooral over de pensioenpremie en over meer vaste arbeidsovereenkomsten. Hieronder een kort verslag. Het verslag van de eerste twee rondes over bijvoorbeeld loonsverhoging, thuiswerken en eerder met pensioen staat nog op jeachterban.nl/uwv. Velen hebben daar al hun mening gegeven. Heb je dat nog niet gedaan, doe dat dan alsnog.
Vast en flex
UWV is het met ons eens: UWV is de afspraak van twee jaar geleden met CNV Vakmensen niet nagekomen. Die afspraak was: van 20% flexwerkers naar 15%. Het omgekeerde is gebeurd: er zijn nu 25% flexwerkers. En die trend omhoog komt niet of nauwelijks door het extra werk vanwege Corona. Met flexwerkers bedoelen we iedereen die geen vast contract heeft, dus zzp-ers, uitzendkrachten, en mensen met een tijdelijk contract. Veel van deze flexwerkers willen graag een vast contract. Want dat geeft zekerheid en dan gaan er veel meer deuren voor je open bij UWV, zoals extra opleidingen en promotie. En de vaste krachten bij UWV zeggen tegen ons: regel dat voor onze collega’s. Wij weten hoe belangrijk een vaste baan is. We zijn samen UWV.

UWV doet het verder niet slecht als je vergelijkt met andere bedrijven. Alleen het aantal is te hoog. Want mensen met een tijdelijk contract mogen ook gebruik maken van de van-werk-naar-werkbepalingen in het sociaal plan. Uitzendkrachten kunnen gebruik maken van het scholingsprogramma. Dat is lang niet in alle bedrijven zo.

CNV Vakmensen wil twee dingen
Wat je belooft, moet je ook nakomen. Breng dus de vaste formatie omhoog en geef heel veel mensen een vast contract.
En uitzendkrachten krijgen minder loon (geen dertiende maand, geen of minder pensioenopbouw). CNV Vakmensen wil dat uitzendkrachten hetzelfde krijgen.

UWV zegt: de ernst is tot ons doorgedrongen. Wij kunnen het aantal flexwerkers in 12 maanden omlaag brengen met 5% (en dus 5% meer vaste banen). En UWV is bereid om het komende jaar met CNV Vakmensen en de andere bonden extra maatregelen te onderzoeken en in te voeren om nog meer vaste banen te geven.

Pensioen
UWV is bereid om de extra premie van 0,4% in 2021 voor zijn rekening te nemen. De jaren erop moet er veel meer betaald worden dan die 0,4% extra. We praten er nog over, wie die kosten voor zijn rekening neemt.

CNV Vakmensen
Roel van Riezen
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
06 51 60 20 34