Opzet cao-voorstellenbrief CNV Vakmensen Arbo Unie 2023

De cao eindigt op 31 december 2022. Daarom gaan we in gesprek over een nieuwe cao. Onlangs spraken we met werkgever over de eventuele financiële ruimte. Dit was op basis van de cao-afspraak in de huidige cao. Dit gesprek hervatten we volgende week. Dan spreken we ook met werkgever over andere cao-voorstellen. Hieronder enkele suggesties.

Looptijd

Gezien de bijzondere tijd waarin we leven is ver vooruitkijken lastig, daarom stellen we een looptijd voor van 1 jaar.

Structurele loonsverhoging

De inflatie blijft maar stijgen, medewerkers van Arbo Unie merken ook dat veel producten en diensten duurder zijn geworden. Zij zien graag dat zij met hun inkomen dezelfde boodschappen kunnen doen als een jaar geleden. En bij voorkeur zien ze dat ze nog wat overhouden voor wat extra’s, zodat het harde werken loont.

13e maand

Wij stellen om een verdere stap te zetten in de verhoging van de eindejaarsuitkering naar een volwaardige 13e maand.

Thuiswerkvergoeding

Wij gaan graag het gesprek aan over een passende vergoeding

Reiskosten

Graag bespreken we in hoeverre de in vorige cao overeengekomen vergoedingen in het mobiliteitsbeleid nog aansluiten bij de huidige tijd en de gestegen kosten.

Aanvulling (deels) betaald bevallings- en ouderschapsverlof

CNV stelt voor dat Arbo Unie een deel van het bevallings- en ouderschapsverlof betaald.

Pensioen

CNV bespreekt graag de mogelijkheden voor medewerkers om vitaal toe te werken naar hun pensioen. Te denken valt hierbij aan deels financieel ondersteund minder uren werken in de jaren voorafgaand aan het pensioen.

CNV stelt voor om een gezamenlijke informatiesessie te houden over het pension bij PFZW over de veranderingen die gaande zijn in de pensioenwereld en welke invloed dit heeft op de individuele medewerker. CNV benut deze sessie graag om samen met Arbo Unie en PFZW over de beleggingsportefeuille te spreken van PFZW.

Verlofvormen

CNV bespreekt graag in hoeverre de verlofvormen nog aanpassingen behoeven. Een voorstel hierbij is om een feestdag die in het weekend valt te compenseren op een werkdag.

Flex- uitzend en inhuurkrachten

CNV houdt graag een vinger aan de pols over het aantal flex- uitzend- en inhuurkrachten dat werkzaam is binnen Arbo Unie. CNV ziet graag dat flex- uitzend- en inhuurkrachten alleen bij ‘piek en ziek’ worden ingezet.

AWVN werkgeversbijdrage

Continueren

Online meepraten

Op de cao-pagina kun jij je ideeën achterlaten, reageren en je vragen stellen. Ga naar jouw cao-pagina

 Ik hoor graag wat jij van belang vindt in je nieuwe cao enik zie je reactie graag tegemoet.

Arjan Baselmans
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 4782 6869
E: a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error