Cao-onderhandelingen Arbo unie binnenkort van start

Op 24 oktober 2023 spreekt CNV Vakmensen met Arbo Unie over een nieuwe cao. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2023. Graag hoor ik voor 24 oktober 2023 jouw ideeën voor je nieuwe cao. Hieronder enkele suggesties. Plaats je idee op de cao-pagina!

Looptijd

Gezien de bijzondere tijd waarin we leven is ver vooruitkijken lastig, daarom stellen we een looptijd voor van 1 jaar.

Structurele loonsverhoging

Je zult zelf vast ook merken dat veel producten en diensten duurder zijn geworden. Daarom stellen we voor dat je met je inkomen dezelfde boodschappen kunt doen als een jaar geleden. En bij voorkeur zien we dat je nog wat overhoudt voor wat extra’s, zodat het harde werken loont.

13e maand

Wij stellen voor om een verdere stap te zetten in de verhoging van de eindejaarsuitkering naar een volwaardige 13e maand.

Thuiswerkvergoeding


De huidige vergoeding is gebaseerd op de allereerste richtlijn van Nibud. Inmiddels is deze richtlijn opgehoogd naar 3 euro per dag, waarvan een werkgever zelfs 2,15 euro belastingvrij mag uitkeren binnen de Werkkostenregeling. We stellen voor de nieuwe Nibud richtlijn te hanteren en de thuiswerkvergoeding op 3 euro per dag vast te stellen.

Reiskosten

Graag bespreken we in hoeverre de in vorige cao overeengekomen vergoedingen in het mobiliteitsbeleid nog aansluiten bij de huidige tijd en de gestegen kosten. Waarbij de maximale fiscale benutting van de mogelijkheden als ondergrens gelden.

(Gedeeltelijk) aanvullend betaald ouderschapsverlof

Rouwverlof

Voorstel: Invoering van betaald rouwverlof van tenminste 3 dagen in geval van overlijden van een 1e graads familielid. Dit verlof kan in de 4 weken na de dag van overlijden worden opgenomen. Daarnaast kunnen de werkgever en de medewerker maatwerkafspraken maken over de extra tijd die de medewerker nodig heeft om met het verlies om te gaan.

Mantelzorg

Door allerlei veranderingen in de samenleving zal de vraag naar mantelzorg in de toekomst gaan toenemen. Dit is het moment om daar ook concretere afspraken in de cao over te gaan maken. Daarnaast kunnen er situaties voorkomen die maatwerk vereisen. Wij stellen eerst een gezamenlijke(bonden en werkgever) 0-meting voor om te bezien in hoeverre medewerkers mantelzorger zijn en om na te gaan waar zij behoefte aan hebben.

Vitaliteitsregeling

Een uitbreiding/verbetering van de huidige regeling

Cao-online

OP de cao-pagin kun jij al jouw ideeën kwijt, jouw vragen stellen en reageren. Het laatste nieuws over de cao-onderhandelingen zijn daar ook te vinden. Ga meteen naar de cao-pagina

Ik hoor graag wat je van bovenstaande voorstellen/suggesties vindt? Ook andere ideeën zijn natuurlijk van harte welkom.

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
06 4782 6869
a.baselmans@cnvvakmensen.nl

 

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error