Cao Arbo Unie 2023 akkoord

De leden van CNV Vakmensen en van de andere vakorganisaties stemden in met het eindbod. Dat betekent dat alle medewerkers van Arbo Unie per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 4,5% ontvangen. De verhoging van 4,5% is opgebouwd uit een structurele stijging van 4% van het brutoloon en 0,5% verhoging van de eindejaarsuitkering.

Voor de verhoging van 4% geldt een ondergrens van €150,- bruto per maand (naar rato van het % dienstverband). De salarissen zullen gelijk vanaf januari op basis van deze uitgangspunten worden uitbetaald.

Thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2023 wordt de thuiswerkvergoeding aangepast van €2,00 bruto naar €2,15 netto per thuiswerkdag. In het eindbod is nog een bedrag van €2,13 genoemd. Arbo Unie gaat mee in het door de fiscus voorgestelde, maximaal vrijgestelde bedrag voor thuiswerken.

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering

Om terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid beter te dekken sluit Arbo Unie een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af met een dekking 0-80% met een indexatie van 2%. Hierover worden jullie op korte termijn uitgebreid geïnformeerd door werkgever.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.
Fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 4782 6869
E a.baselmans@cnvvakmensen.nl