Arbo Unie cao-resultaat

Deze week ontvingen jullie een bericht van CNV Vakmensen waarin je kon lezen dat er een cao-resultaat is bereikt tussen bonden en werkgevers. In de bijlagen tref je het complete mobiliteitsbeleid aan en het volledige onderhandelingsresultaat. Het is nu aan jou als lid om je mening over het resultaat te vormen. CNV legt het onderhandelingsresultaat positief aan je voor.

Toelichting bij enkele afspraken:   

Financiële ruimte 2022

We spraken met Arbo Unie weer af dat we in september 2022 met elkaar gaan spreken over de mogelijke financiële ruimte voor een eenmalige uitkering. In die gesprekken gaan we diep in op de cijfers en de mogelijkheden die er zijn. Afgelopen november ontvingen jullie op basis van de vorige cao-afspraak 2000 euro bruto per medewerker, naar rato. Dit resultaat biedt geen garanties naar de toekomst toe, maar was mede een reden om de afspraak te continueren in deze cao.

Loongebouw

Daarover spreken we op 3 februari 2022 met werkgever. In het onderhandelingsresultaat onderschreven partijen nogmaals dat een medewerker door de indeling in het nieuwe loongebouw er in het salaris niet op achteruitgaat.     

Minimum van 75 euro

Op 1 januari 2022 worden de lonen met 2,5% verhoogd met een minimum van € 75 bruto per maand. Daardoor gaan de werknemers met een modaal inkomen, of daaronder, er procentueel het meeste op vooruit.

MVO-beleid (MVO=maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Ook spraken we met werkgever af dat we gedurende 2022, in het kader van het MVO-beleid, medewerkers in samenwerking met de bonden betrekken bij de MVO-keuzes die structurele partners van Arbo Unie maken in hun beleid en bedrijfsvoering. Te denken valt hierbij aan het pensioenfonds PFZW als structurele partner.

Reageren

Graag zie ik je stem per mail tegemoet voor 10 januari 2022. Voor meer informatie kun je HIER terecht voor de cao-pagina op onze website.

Goede feestdagen!

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-47 82 68 69
E  a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Downloads