UWV zet extra stap na gezamenlijke oproep van vakbonden

De uitslag van de stemming is bekend. De meningen zijn verdeeld. UWV is ingegaan op de oproep van de gezamenlijke vakbonden om nogmaals in gesprek te gaan. UWV doet iets extra's voor de medewerkers met een lager inkomen. UWV legt een bodem van 200 euro bruto per maand.

Uitslag stemming

Op maandag 20 maart heeft CNV Vakmensen de uitslag van de schriftelijke stemming over het onderhandelingsresultaat van 28 februari bekend gemaakt. De meningen van de CNV-leden zijn erg verdeeld. 58% van de CNV-leden die hun stem hebben uitgebracht heeft voor gestemd. 42% heeft tegen gestemd. Lang niet alle CNV-leden hebben hun stem uitgebracht.

Bij drie van de vier vakorganisaties was de uitslag positief, zij het dat er bij CNV Vakmensen een krappe meerderheid was.  Vakorganisaties hebben van begin af aan samen opgetrokken. Dat dit belangrijk is, heeft het afgelopen cao-traject wel bewezen. Daarom hebben vakorganisaties besloten nog een keer gezamenlijk het gesprek aan te gaan met UWV om een uitweg te zoeken uit deze situatie. Vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat aan de kaders van het bestaande onderhandelingsresultaat niets afgedaan zou worden.

Bezwaarpunten CNV Vakmensen

In onze nieuwsbrief van afgelopen maandag zetten wij onze zorgpunten op een rij:
- er is geen sprake van koopkrachtbehoud.
- met name de medewerkers in de onderste loonschalen komen er bekaaid van af.
- de looptijd is te lang.
- de tweede structurele loonsverhoging moet op een eerder moment verstrekt worden.

Ondanks de enorme verdeeldheid is er onder de CNV-leden een enorme solidariteit naar de medewerkers in de lagere inkomensgroepen. De medewerkers in de lagere salarisschalen, maar ook de starters en de alleenstaanden. Gelet op de hoge inflatie en de hoge energieprijzen spreken veel CNV-leden hun bezorgdheid uit over het financieel rond kunnen komen van die groepen medewerkers.

Overleg 20 maart

UWV heeft gehoor gegeven aan de gezamenlijke oproep van vakbonden. Het overleg tussen UWV en de vakbonden heeft op maandagavond 20 maart plaatsgevonden. UWV bleek gevoelig voor de argumenten die de vakorganisaties gezamenlijk hebben overgebracht. Wij hebben een klemmend beroep gedaan op de onderhandelingsdelegatie van UWV om in het belang van rust en eenheid in de organisatie een laatste poging te doen om het onderhandelingsresultaat te verbeteren.

Resultaat van overleg

Dit gezamenlijke verzoek van vakorganisaties heeft ertoe geleid dat UWV alsnog een aanvullend voorstel heeft gedaan, namelijk een bodembedrag van €200,- in het schaalsalaris, bij fulltime dienstverband. Dit betekent dat het onderhandelingssresultaat in stand blijft en dat aanvullend is overeengekomen dat een voltijds medewerker er per 1 januari 2023 minimaal €200,- bruto per maand aan salaris bij krijgt.

Concreet betekent het dat een positief effect voor de volgende schalen. 

-             Schaal 1 t/m 3 alle treden
-             Schaal 4 trede 1 t/m 11
-             Schaal 5 trede 1 t/m 10
-             Schaal 6 trede 1 t/m 6
-             Schaal 7 trede 1 tm 2

De omvang van het positieve effect is niet voor alle schalen/treden gelijk. Voor sommige medewerkers bedraagt het positieve effect bijna € 50,- bruto in de maand, voor anderen zal het slechts om enkele euro's per maand gaan.

Standpunt CNV Vakmensen

De kaderleden van CNV Vakmensen zijn blij met deze aanvullende afspraak.  UWV doet iets extra's voor de medewerkers met een lager inkomen. Alle medewerkers gaan er (op full time basis) structureel tenminste €200,- op vooruit. Het was trekken en duwen, maar met deze aanvulling doet UWV iets extra's voor de medewerkers met een lager inkomen.  Daarmee is het voor CNV Vakmensen een verbetering op een onderhandelingsresultaat dat door de leden al is geaccepteerd. CNV Vakmensen maakt voor nu een pas op de plaats en stelt FNV in de gelegenheid om haar leden te raadplegen. 

De door UWV aangeboden verbetering heeft positieve effecten voor de collega’s met een lager inkomen die als gevolg van de hoge inflatie een extra salarisverhoging goed kunnen gebruiken. CNV Vakmensen heeft met UWV afgesproken om uiterlijk op 31 maart 2023 het cao-akkoord te formaliseren.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over het cao-traject, bel of mail mij gerust. Je kan het hele cao-traject volgen op de cao-pagina UWV. Je kan daar ook jouw opmerkingen kwijt over het cao-traject. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, ga dan naar de cao-pagina via www.cnvvakmensen.nl/caos  en type "UWV" in het cao zoekveld, zodat je ook kan reageren online.

Mede namens Jos Tummers, lid onderhandelingsdelegatie CNV,

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5160 1987
E: r.heins@cnvvakmensen.nl 

 

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error