Start cao-onderhandelingen UWV

Vandaag starten de onderhandelingen voor jullie cao in 2023. Dankzij jullie inbreng kan CNV Vakmensen duidelijke voorstellen doen. We hebben reacties gekregen in de enquête onder leden en niet-leden, en ook zijn er reactie gekomen op het cao-symposium.

Dank voor jullie reacties

We hebben reacties gekregen van UWV-collega’s uit het hele land. De UWV-cao moet eerlijk zijn voor jong en oud, vast en flex. In de UWV-cao maken we afspraken die gelden voor al jullie collega’s. We kregen reacties van klantadviseurs, analisten, arbeidsdeskundigen, controllers, secretaresses en vele andere UWV-collega’s. CNV Vakmensen heeft jullie mening overgenomen in de CNV-voorstellenbrief.  In de bijlage treffen jullie de volledige voorstellenbrief die namens de leden van CNV Vakmensen aan jullie werkgever is toegestuurd als inzet van de onderhandelingen. Een aantal punten uit de voorstellenbrief voor de cao 2023 tref je hieronder aan.

Loonsverhoging 

CNV Vakmensen stelt voor om de lonen per 1 januari 2023 te verhogen met de stijging van de prijzen. Concreet kan dat door op 1 januari 2023 de lonen te verhogen met de consumentenprijsindex, reeks voor alle huishoudens, afgeleid, oktober tot oktober. Daarboven stelt CNV Vakmensen een verbetering van de koopkracht voor door de bedragen in de loonschalen en de feitelijke lonen per 1 januari 2023 te verhogen met €100,- bruto per maand. 

Gratificaties 

CNV Vakmensen is van mening dat de criteria voor gratificaties nog steeds niet voldoende objectief en transparant zijn. We willen de gratificaties afschaffen en de reservering voor gratificaties opnemen in het loongebouw (in dat deel van het loongebouw, waarin de gratificaties van toepassing zijn).

Vergoeding thuiswerkdag 

CNV Vakmensen wil een reële thuiswerkvergoeding. De vergoeding kosten thuiswerkdag is te laag gebleken. Het Nibud heeft haar advies aangepast in maart al aangepast van €2,- naar €3,- per thuiswerkdag. Bepaalde kosten, zoals internet, zitten hier niet bij. 

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 

CNV Vakmensen wil de reiskostenvergoeding ander vervoer verhogen naar de maximale onbelaste reiskostenvergoeding: 
  • verbeteren van de fiets- en loop vergoeding.
  • de ondergrens voor vergoeding ander vervoer aanpassen van 10 kilometer, naar 5 kilometer enkele reis en de bovengrens voor ander vervoer aanpassen van 45 kilometer, naar 70 kilometer enkele reis. 

Flexibele schil 

  • CNV Vakmensen blijft graag in gesprek over de ontwikkeling van de vaste dienstbetrekkingen en flexibele schil. 
  • Het plafond maximum voor de flexibele schil voor het opvangen van piekbelasting, tijdelijke werkzaamheden of vervanging bij ziekte verder verlagen naar 14%, conform cao-artikel 11:4.
  • ‘Flexibiliteitstoeslag’ toekennen aan tijdelijke medewerkers aan wie geen vast dienstverband aangeboden wordt, ondanks goed functioneren. 
  • Bij goed functioneren na één jaar een vast contract.
Het zal niemand verbazen dat de loonsverhoging een belangrijk punt is in de cao-onderhandelingen. Vanwege de hoge inflatie en stijgende prijzen vinden alle vakbonden het belangrijk een forse loonsverhoging afspreken voor 2023. Na de eerste onderhandelingsronden zullen we jullie informeren over het verloop van de onderhandelingen en hoever we komen met de afspraken voor de cao 2023. 

Waarneming 

Roel van Riezen, jullie vakbondsbestuurder namens CNV Vakmensen, is helaas vanwege ziekte komende onderhandelingen niet aanwezig. In november worden de onderhandelen namens CNV Vakmensen daarom tijdelijk gedaan door de vakbondsbestuurders Mirjam van Leussen en Robbim Heims. In de loop van de onderhandelingen zullen wij jullie tussentijds informeren. 

Reageren?

Mocht je nog vragen hebben bel of mail mij gerust. Ook kun je terecht op de cao-pagina

Mirjam van Leussen, waarnemend bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2886 6597 / m.vanleussen@cnvvakmensen.nl 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error