Al het nieuws

Planning cao overleg UWV

Op 27 september hebben we als CNV Vakmensen samen met UWV en de andere vakbonden de planning vastgesteld. De huidige cao loopt af op 1 januari 2022. Met deze planning is een nieuwe cao voor de kerst zeker mogelijk. Die datum halen we natuurlijk alleen, als we ook inhoudelijk elkaar kunnen vinden.

De planning is:

  • half oktober geven de werkgroepen over "het nieuwe normaal", over "verlof" en over "het goede gesprek" schriftelijk hun eindadvies. In die werkgroepen zijn HRM en de vakbonden vertegenwoordigd. Het advies is niet bindend;
  • Helaas heeft UWV de werkgroep over meer vaste banen pas onlangs opgestart. Die werkgroep heeft dus nog geen advies;
  • 18 oktober bespreken HRM en vakbonden de adviezen die wel klaar zijn, zodat iedereen hetzelfde beeld heeft bij het advies;
  • 27 oktober organiseren CNV Vakmensen, HRM en de andere bonden een webinar. Het programma is nog niet klaar, maar de adviezen van de werkgroepen komen vast aan de orde. Je kunt daar ook je mening geven;
  • CNV Vakmensen zal haar leden raadplegen met een enquete. Ook niet leden kunnen de enquete in vullen;
  • de cao commissie van CNV Vakmensen zal rond 4 november de CNV-voorstellenbrief vaststellen op basis van de CNV-enquete. De mening van CNV-leden is daarbij doorslaggevend, de mening van de andere medewerkers nemen we als advies mee;
  • Op 8 november sturen HRM en alle vakbonden elkaar hun voorstellenbrieven;
  • de onderhandelingen zijn op 10 november, 11 november, 22 november, 1 december, 8 december;
  • zodra er een onderhandelingsresultaat ligt, legt CNV Vakmensen dit ter stemming voor aan de CNV-leden. Niet-leden kunnen een adviserende stem uitbrengen. In de praktijk kost dit ongeveer 14 dagen.

De CNV-onderhandelingsdelegatie bestaat uit Roel van Riezen (CNV-bestuurder) en Marjolein Linders (werkzaam bij UWV en CNV-lid). Als Marjolein een keer niet kan, zal Pieter Rijnaard haar vervangen. Pieter werkt ook bij UWV, en is lid van CNV Vakmensen.

Zij zitten samen met een groep CNV-leden in de cao-commissie van CNV Vakmensen. Deze commissie staat de onderhandelingsdelegatie tijdens het overleg steeds bij met raad. Daarom vergadert de cao-commissie in de cao-periode regelmatig een uurtje via MS-teams. De cao-commissie stelt ook formeel de CNV-voorstellenbrief vast, gehoord hebbende de leden. En de cao-commissie besluit hoe het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de CNV-leden.

Ook zin om mee te praten? Kom mee doen in de cao-commissie van CNV Vakmensen.

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 34
E: r.vanriezen@cnvvakmensen.nl