Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao UWV 2021: Stem nu!

In mei hebben jullie in twee sessies duidelijk aan de Raad van Bestuur laten weten hoe jullie over de cao denken. UWV heeft door jullie inbreng haar bod verhoogd.

CNV Vakmensen had liever nog net iets meer gezien, maar dit lijkt het meest haalbare. In de bijlage kun je het totale onderhandelingsresultaat lezen. Klik hier om meteen digitaal je stem uit te brengen of breng nu je stem uit via het online community platform JeAchterban. Dit kan tot en met 25 juni 2021.

Het onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen:

 • Structurele loonsverhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 van 1,7% met een minimum van € 60 bruto per maand. Dat betekent:
  • Het loon van iedereen die nu € 3.529 of minder bruto per maand verdient, wordt verhoogd met € 60,00 bruto per maand;
  • Het loon van iedereen die nu € 3.529 of meer bruto per maand meer verdient, wordt verhoogd met 1,7%;
  • De inflatie is nu 2,1%. Omgerekend wordt het loon van iedereen die € 2.857 of minder bruto per maand verdient, verhoogd met minstens 2,1%.
 • Eenmalige uitkering van € 100 bruto in juni of juli.
 • Volledige Nibud-vergoeding van € 43,30 voor thuiswerken. UWV keert dit netto uit. Dit komt overeen met het voorstel van CNV Vakmensen.
 • De flexibele schil wordt met 5% verlaagd binnen één jaar na het sluiten van de cao. Ook wordt er een gezamenlijke studie gedaan naar de flexibele schil, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen die werkt voor/bij UWV, kan investeren in zijn/haar toekomst.
 • Voortaan worden niet meer 3, maar 2 collectief verplichte vrije dagen aangewezen.
 • De pensioenpremie blijft voor werknemers gelijk. Om de pensioenopbouw gelijk te houden wordt de egalisatiereserve ingezet (spaarpotje die door de werknemers en UWV is opgebouwd). Daar bovenop betaalt UWV 0,4% extra pensioenpremie. Er komt ook een gezamenlijke studie ter voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel.
 • Geen verruiming 80-90-100 en ook niet eerder met pensioen. Deze zaken worden wel genoemd in de studie.
 • Verlenging sociaal plan met een jaar, tot 1 april 2022.
 • Ruimere regeling voor geboorteverlof ook voor niet-juridische ouders. Dit komt overeen met het voorstel van CNV Vakmensen.
 • Gezamenlijke studie naar meer en effectiever gebruik van verschillende verlofvormen, zodat medewerkers meer eigen regie kunnen nemen op het vormgeven van hun werk-privé balans.
 • Gezamenlijke studie naar het nieuwe normaal.
 • Gezamenlijke studie naar ‘het goede gesprek’.
 • De huidige regelingen, zoals de regeling voor internationale solidariteit en het project voor draagvlakverbreding van de vakbonden, worden voortgezet. Dit komt overeen met het voorstel van CNV Vakmensen.
 • CNV Vakmensen heeft voorgesteld om de bonussen en gratificatie bij extra prestatie (artikel 5.8 van de cao) op te nemen in het vaste loongebouw. Dit voorstel is niet overgenomen, maar zit in de studie.

Breng nu je stem uit
CNV Vakmensen legt dit onderhandelingsresultaat neutraal voor. Aan de ene kant zitten er zeker goede zaken in, mede door jullie inzet bij de dialoogsessies. Aan de andere kant hadden we op meer gehoopt. De beslissing is aan jou.

Stemmen kan tot en met 25 juni 2020. Leden van CNV Vakmensen brengen een beslissende stem uit, niet-leden brengen een raadgevende stem uit.

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 20 34
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Downloads