Al het nieuws

Onderhandelaarsakkoord cao UWV

Op 13 maart 2019 heeft CNV Vakmensen een cao-onderhandelaarsakkoord gesloten met UWV. Volgende week ontvang je bericht hoe je kunt stemmen. Nu eerst de hoofdpunten.
  • Looptijd 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 (twee jaar)
  • Structurele loonsverhoging 3% per 1 januari 2019 (terugwerkende kracht)
  • Structurele loonverhoging 3% per 1 januari 2020
  • Voor elke UWV-er het recht om vanaf 62 jaar 80-90-100 te gaan werken
  • Tenminste 500 extra vaste banen, door de 80-90-100 en door verkleining flexibele schil
  • Betere samenwerking met OR, doordat in cao en sociaal plan alle teksten waar de OR wordt genoemd worden verduidelijkt. Dat verduidelijken doen we samen met de OR, voordat we het nieuwe cao-boekje samenstellen. Heb je je trouwens al kandidaat gesteld voor de OR?
  • Voortzetting project draagvlakverbreding vakbond (denk aan bijvoorbeeld het cao–congres, de uitleg via webinar over pensioenen, enzovoort).
  • Bij overbelasting werk-privé kan 80-90-100 ook een middel zijn voor 62-minners
  • Verlenging sociaal plan.
  • Geen verslechteringen.

Dit is volgens jullie wensen die we van jullie kregen via jeachterban.nl en in e-mails. Jullie wilden geen incidentele uitkeringen, maar structureel. 80-90-100 als recht, zodat ouderen het goed volhouden en jongeren een vaste baan kunnen krijgen.

Het totaal kun je lezen in de bijlage. Er komt nog een extra bijlage over het keuzeplan. Maar natuurlijk kun je nu al vragen stellen of opmerkingen plaatsen op www.jeachterban.nl/uwv

Roel van Riezen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 34
E: r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Downloads