Al het nieuws

Moeizaam cao-overleg UWV

Na een kleine adempauze, waarin CNV Vakmensen net als de andere vakbonden met de achterban heeft overlegd, vond er op 10 februari weer een cao-overleg plaats. Dit ging moeizaam. Op veel thema’s moeten nog stappen worden gezet.

Pijnpunt: loonontwikkeling
De vakorganisaties geven aan dat het grootste pijnpunt ligt in de (structurele) loonontwikkeling. Jullie hebben als achterban van de vakorganisaties klip en klaar aangegeven dat het loonbod onacceptabel ver onder de maat is. UWV neemt zorgvuldig kennis van alle overwegingen en argumenten. Duidelijk is dat de standpunten nog te ver uit elkaar liggen om snel tot een akkoord te komen.

Gesprekken moeilijk

Er zijn verschillen in standpunten en perspectief op de thema’s. Dit maakt de gesprekken over een nieuwe cao moeilijk. Het is een zware taak om afspraken te maken over een loonontwikkeling waaruit enerzijds voldoende waardering blijkt voor de inzet van de medewerkers en anderzijds past binnen de financiële middelen van UWV.

Afspraken over huidige situatie
Op verschillende inhoudelijke thema’s is het van belang afspraken te maken voor de korte termijn voor de huidige (tijdelijke) situatie. Om voor de toekomstige structurele situatie goede afspraken te kunnen maken, wordt gewerkt aan concrete studieafspraken. Dit speelt onder andere op het nieuwe normaal, thuiswerkvergoeding, verlof en de verhouding vast-flex.

Volgende overleg op 3 maart
Het volgende overleg op 3 maart zal vooral in het teken staan van inhoudelijk overleg over de thema’s en afspraken daarover. Cao-partijen willen hiermee duidelijkheid scheppen over een route op verschillende dossiers. We blijven zoeken naar verbinding om te komen tot afspraken voor een nieuwe cao. 

Geef je mening op jeachterban/uwv
CNV Vakmensen, FNV, De Unie en Novag roepen jullie op om je mening te blijven geven via de DWU- pagina en via je eigen vakbond. Jullie betekenen veel voor onze Nederlandse samenleving en daar hoort ook een goede cao bij. Reageer op de cao-onderhandelingen via www.jeachterban.nl/uwv  

Roel van Riezen, bestuurder CNV Vakmensen
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl / M 06 5160 2034