Leden en niet-leden stemmen in met de Cao UWV

Via jeachterban.nl konden leden van CNV Vakmensen en ook niet-leden hun stem uitbrengen over de Cao UWV. De uitslag is van de gehouden stemming tref je hieronder aan.

Het resultaat van de stemming:

  • 120 leden CNV Vakmensen stemmen vóór (96 %);
  • 5 leden CNV Vakmensen stemmen tegen (4 %);
  • 43 niet-leden adviseren vóór (93 %);
  • 3 niet-leden adviseren tegen (7 %).
CNV Vakmensen bedankt leden en niet-leden voor het genoten vertrouwen. Het is een goed cao- resultaat met
  • twee keer 3 % loonsverhoging;
  • een generatiepact voor elke medewerker;
  • meer vaste banen;
  • geen verslechteringen.

De leden van CNV Vakmensen kunnen volgens de statuten van CNV Vakmensen een bindende stem uitbrengen. Dit was de eerste keer dat CNV Vakmensen ook aan niet-leden bij UWV vroeg om een adviserende stem uit te brengen over het cao-resultaat.
Jeachterban.nl blijft in de lucht: geef dus je mening en blijf jouw reactie posten. En wil je de volgende keer ook een bindende stem uitbrengen, dan kun je lid worden van CNV Vakmensen.

Samen staan we sterk.

Roel van Riezen,
bestuurder CNV Vakmensen
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
M 06 5160 2034