Al het nieuws

CNV-advies uitvoeringsorganisaties overhandigd aan staatssecretaris Knops

Vandaag overhandigde CNV aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken het rapport: ‘CNV adviezen van werkvloer aan kabinet’. Hierin staan de belangrijkste aanbevelingen die voortkomen uit de CNV enquête die jij en je collega’s deze zomer invulden over het werk in uitvoeringsorganisaties.
CNV-adviezen van werkvloer aan kabinet
Bekijk Staatssecretaris Knops kreeg de CNV adviezen uit handen van voorzitters Piet Fortuin (CNV Vakmensen en CNV Vakcentrale), Patrick Frey (CNV Overheid) en vakbondsleden Robert Jan de Vries en Bob Bouwhuis. (NB: krijg je deze nieuwsbrief per post, bekijk dit op internet met het volgende webadres: https://bit.ly/34ixtha).

Conclusies enquête
De enquête werd ingevuld door medewerkers van de Belastingdienst, CAK, CBR, DUO, SVB en UWV. Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat medewerkers van uitvoeringsorganisaties opdrachten krijgen, waarvan zij op voorhand al weten dat ze onuitvoerbaar zijn. Dit komt omdat voorafgaand aan politieke besluiten niet wordt gesproken met de werkvloer. Heel frustrerend, terwijl de oplossingen ook voor de hand liggen: ‘Benut onze kennis’, ‘respecteer ons werk’, ‘geef ons ruimte om zelfstandig te handelen.’

Maatschappelijke impact
Niet goed uitgevoerde wetten en regels hebben een enorme maatschappelijke impact. We mogen dan ook van geluk spreken dat uitvoeringsorganisaties beschikken over veel bekwame medewerkers. Door deze kennis te gebruiken en wetten voor besluitvorming te toetsen aan uitvoerbaarheid kan veel ellende worden voorkomen.
Eén van de aanbevelingen is dan ook dat er meer kennisoverdracht en informatie uitwisseling moet komen tussen Kamerleden en uitvoeringsambtenaren. Schaf de zogeheten ‘oekaze Kok’ af, waardoor er wel rechtstreeks contact kan zijn tussen politiek en ambtenaren. Maak vaker gebruik van technische briefings.
CNV vindt het daarbij essentieel dat er heldere spelregels worden opgesteld ter bescherming van de ambtenaar in het rechtstreekse contact met politici.Fysieke loketten van de overheid zijn in de afgelopen jaren wegbezuinigd. Door digitalisering is er een groep burgers die niet altijd de weg kan vinden naar de goede overheidsinstantie. Klantcontact is volgens jullie juist belangrijk omdat zo problemen of fouten snel worden gesignaleerd en opgelost.
CNV roept het kabinet dan ook op om in wet- en regelgeving meer ruimte te laten aan de uitvoeringsorganisaties om met de bedoeling van de wet aan de slag te gaan. Erken het belang van professionele ruimte voor ambtenaren en zet het belang van de burger centraal te zetten.Maar we zijn ook kritisch op onszelf, wij moeten als vakbond voortaan ook meer ruimte voor toetsing inbouwen, voorafgaand aan het tekenen van overeenkomsten met de overheid.

Oproep aan de politiek 
Nu jullie adviezen aan de staatssecretaris zijn overhandigd, verwachten wij dat er ook echt wat gaat veranderen. Wij roepen de politiek op: ‘Leer hiervan, maak gebruik van de kennis van ambtenaren en voorkom daarmee grote miskleunen waarvan de burger de dupe wordt.’
Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is lid van de Ministeriële Commissie Uitvoering. Tijdens de online overhandiging (via een QR-code) reageerde hij positief op de suggesties die van de werkvloer zijn gekomen.
Knops: “Het kabinet heeft de uitvoering tot prioriteit gemaakt. Wij zien dat er door ambtenaren enorme bergen werk worden verzet, maar ook de heftige impact op burgers als er fouten worden gemaakt. De houding van de overheid is daarbij van belang. De overheid is er voor de burger, niet andersom. Burgers en bedrijven moeten de dienstverlening van de overheid als één overheid ervaren en niet onnodig worden geconfronteerd met verschillende organisaties en loketten. In de werkagenda van de Ministeriële Commissie Uitvoering zal verder worden ingegaan op het bieden van meer maatwerk, vooraf kritisch kijken naar de complexiteit van bestaande wet- en regelgeving en het vroegtijdig betrekken van professionals uit de uitvoering bij nieuwe wet- en regelgeving.”

Adviezen
Lees alle adviezen hier. (Of lees ze op internet met dit webadres: http://bit.ly/2WmpjA4
Vandaag in Trouw is de ingezonden brief van Piet Fortuin en Patrick Fey geplaatst. Lees hier deze brief (of lees dit op internet met dit webadres: http://bit.ly/2Kdl9Yy

Dank voor alle input
Wij willen jullie ontzettend bedanken voor jullie betrokkenheid tijdens ons onderzoek. We zijn een vereniging en door de krachten te bundelen kunnen we met elkaar veel bereiken. Dat laten deze aanbevelingen wel zien. Veel dank voor alle input!
We wensen jullie alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021.

Piet Fortuin, Voorzitter CNV Vakcentrale/ CNV Vakmensen en
Patrick Fey, Voorzitter CNV Overheid