Cao-onderhandelingsresultaat UWV toegelicht

Hierbij een nadere toelichting op het onderhandelingsresultaat cao UWV. In de nacht van maandag op dinsdag hebben cao-partijen een onderhandelingsresultaat met UWV bereikt. Gisteren berichtten we jullie daarover. We hebben positieve, maar ook veel negatieve reacties ontvangen. In deze nieuwsbrief gaat we hier op in.

Uit de vele reacties die binnenkwamen kunnen wij opmaken dat er zowel positieve reacties alsook veel negatieve reacties zijn. Veel leden hadden een hogere verwachting van de loonsverhoging. Hieronder tref je een toelichting aan.

Vakbonden en UWV bereiken een onderhandelingsresultaat

De vakbonden hebben op donderdag 27 februari aan UWV een laatste kans-brief gezonden. In deze laatste kans brief stonden de gezamenlijk geformuleerde eisen van vakbonden op een rij. UWV heeft deze laatste kans aangegrepen in een ultieme poging om er gezamenlijk uit te komen. Op maandag 27 februari jl. zijn de vakbonden (CNV Vakmensen, FNV, De Unie en NOVAG) en UWV weer in gesprek gegaan. Uiteindelijk is er een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen. Een onderhandelingsresultaat is niet meer en niet minder dan een resultaat van onderhandelen.  In het onderhandelingsresultaat zitten voor de vakbonden plussen en minnen. Als aan de wensenlijst van de vakbonden in zijn geheel was voldaan, had er een principeakkoord gelegen.
Reagerende leden spraken hun verrassing uit over het tot stand komen van een onderhandelingsresultaat. Echter, er is nog geen cao tot stand gekomen. Het is aan de leden om een afweging te maken. CNV Vakmensen legt het onderhandelingsresultaat neutraal voor aan de achterban. Leden kunnen vóór of tegen het onderhandelingsresultaat stemmen.
De komende weken organiseert CNV Vakmensen informatiebijeenkomsten. In de periode 7 maart -17 maart kunnen leden schriftelijk hun stem uitbrengen.

Loon is en blijft heikel punt

Vanwege het structurele karakter van de loonsverhoging en de hoogte van de loonsverhoging aan het eind van het jaar heb ik de afspraak in het onderhandelingsresultaat mooi genoemd. Reagerende leden geven aan dat de loonsverhoging niet aan de verwachtingen voldoet. De droge cijfers op een rij:

  • de looptijd van de cao is 16 maanden.
  • De structurele loonsverhoging bedraagt per 1 januari 2023 6,5% (een loonsverhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023).
  • De structurele loonsverhoging bedraagt per 1 december 2023 2,5%.

Het volume van de afspraak bedraagt over gemiddeld 12 maanden: ((11 x 6,5% + 9,1 %) /12 = 6,71%.
Over de looptijd van de cao (16 maanden): (11 x 6,5% + 5 x 9,1%)/16 = 7,3%.
Per 1 december 2023 is niveau van de regeling 9,1% (de 2,5% wordt ook over de 6,5% berekend, dan kom je uit op 9,1%).

Het voordeel van de afspraak is, dat het niveau per 1 december 2023 structureel 9,1 % is. Hetgeen doorloopt in salaris en pensioen. Nadeel van de afspraak is, dat dat niveau pas in december 2023 bereikt wordt en dat de looptijd geen 12 maanden, maar 16 maanden is. Als je kijkt naar het volume van de afspraak, ligt het volume boven het landelijk gemiddelde. Echter, de afspraak bij de gemeenten is (zeker voor de lagere inkomensgroepen aanzienlijk beter). Bij de gemeenten is de regeling niet zonder slag of stoot tot stand gekomen, er is fors voor gestaakt. Vakbonden hebben ervoor gekozen om in het gehele traject gezamenlijk op te trekken. Vakbonden zijn ervan overtuigd, dat je gezamenlijk meer bereikt, dan als bonden apart. Vakbonden hebben concessies gedaan op hun eigen eisenpakket. Vakbonden hebben er gezamenlijk voor gekozen om te gaan voor een structurele loonsverhoging in procenten en niet in centen.

Vitaliteitspact

De tekst over het vitatiteitspact in het onderhandelingsresultaat is verwarrend. De toetredingsleeftijd tot het vitaliteitspact is en blijft 62 jaar. Vanaf 65 jaar ontstaat er een keuzemogelijkheid:

  • (blijven) kiezen voor 80% van de contractueel overeengekomen uren tegen 90% van het contractloon;
  • of kiezen voor 70% van de contractueel overeengekomen uren 85% van het contractloon.

Overige punten

Voor de overige punten verwijs ik naar nieuwsbrief van gisteren.

Aan de onderhandelingstafel maximale bereikt

Met onderhandelen is het maximale bereikt. UWV zit met deze afspraak boven haar budget, en zal de gelden uit de bedrijfsvoering moeten halen. Dat is ook de reden, dat partijen zijn gaan schuiven met de looptijd van de cao en de structurele loonsverhoging opgeknipt hebben. Aan de onderhandelingstafel zullen we er niet meer uitkrijgen. Als jullie het onderhandelingsresultaat in meerderheid onvoldoende vinden, moeten jullie ook bereid zijn om in actie te komen. Met een tegenstem spreek je tevens uit, dat je bereid bent om in actie te komen.

Digitale informatierondes

Het woord is nu aan jullie. Op donderdag 2 maart en maandag 6 maart om 15.30 uur stonden al digitale bijeenkomsten gepland. Dat waren driekwartvergaderingen. Acties zijn nu voorlopig van de baan. De bijeenkomsten zijn nu informatiebijeenkomsten. Leden ontvangen een link voor de informatieronde. Heb je een ongeorganiseerde collega, meld deze ook aan via de onderstaande link waarna jouw collega de link doorgestuurd krijgt. Informatierondes zijn op:

  1. donderdag 2 maart om 15.30 uur (was een driekwartvergadering, aanmelding gesloten).
  2. Maandag 6 maart om 15.30 uur (was een driekwartvergadering, aanmelden nog mogelijk tot 3 maart, 12.00 uur, met deze link. 
  3. Woensdag 8 maart om 19.00 uur, via deze link
  4. Donderdag 9 maart om 15.30 uur, via deze link
  5. Vanaf 7 maart 2023 kan er gestemd worden door de leden van CNV Vakmensen. De stemlink met een unieke code ontvangen jullie in een volgende nieuwsbrief.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de cao-onderhandelingen, bel of mail mij gerust. Je kan het hele cao-traject volgen op de cao-pagina Cao UWV | CNV Vakmensen Je kan daar ook jouw opmerkingen kwijt over het cao-traject.

Mede namens Jos Tummers, lid onderhandelingsdelegatie CNV,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen

Discussie

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error

Heb je een vraag of wil je reageren?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error