Cao-onderhandelingen UWV in kritieke fase

Op 13 december is het voor UWV erop of eronder. UWV zegt: als er voor 1 januari geen cao ligt, dan trekt UWV ook de verhoging van de pensioenpremie in. Dan krijg jij later minder pensioen. De beslissing over het pensioen moeten we volgens de reglementen voor 1 januari nemen. UWV wil dus dat jij kiest tussen twee kwaden: of je gaat er nu er op achteruit omdat je minder krijgt dan de inflatie, of je gaat er later erop achteruit omdat je pensioen lager wordt.

CNV Vakmensen zegt: je moet nu minimaal inflatiecorrectie krijgen, en je pensioen mag ook niet lager. Op 13 december zal blijken of we eruit komen. 

Loon en inflatie

UWV biedt in een cao van één jaar per 1 januari 2022: 2,2% loonsverhoging. De pensioenpremie gaat in dit bod omhoog met 2,7%. UWV betaalt 2/3e van die verhoging. Door een ingewikkelde bruto-netto berekening betaalt UWV netto ongeveer 1,5%, en jij betaalt netto ongeveer 0,6%.

De inflatie is nu boven de 5%. Dan meet je hoeveel jouw boodschappen en energie in november 2021 duurder waren dan precies een jaar geleden, in november 2020. Het jaargemiddelde van de inflatie over 2021 lijkt uit te komen tussen de 2,3% en 2,7%.

Waar zijn we wel uit?

 • Thuiswerkvergoeding: 2 Euro per dag, en daarnaast voor iedereen in december 2021 400 Euro tegemoetkoming inrichting werkplek thuis. UWV beslist vandaag of morgen of je die 400 Euro al in december krijgt. Die 400 Euro gaat over de periode eind maart 2020 tot en met december 2022. Je krijgt deze vergoeding van 400 Euro dus mogelijk voordat we een cao hebben. CNV Vakmensen heeft ook gevraagd om deze vergoeding.
 • Looptijd cao 1 jaar: we kiezen voor 1 jaar, omdat de inflatie onzeker is.
 • Verlengen sociaal plan.
 • Indexeren vergoedingen, waaronder daggeld.
 • Financieel adviesgesprek eens in de 10 jaar, als je dat wilt. Alleen de externe adviseur kent jouw gegevens en het advies.
 • Verlof ook voor andere gezinsvormen.
 • Bijdrage voor CNV-internationaal (project in de derde wereld voor vakbondswerk daar).
 • Voorzetten project vakbonden binnen UWV om draagvlak te verbeteren.
 • Voortzetten werkgeversbijdrage aan vakbonden.
 • Goede gesprek: duidelijker richtlijnen.
 • Reparatie derde-WW jaar, een wens van vrijwel alle CNV-leden.

Waar zijn we nog niet uit?

 • Loon en pensioen.
 • Vast en flex: CNV Vakmensen wil meer vaste banen.
 • Gelijk loon uitzendkrachten: het lijkt erop dat we grote stappen gaan zetten.
 • De kilometervergoeding: UWV stelt voor OV volledig vergoeden (geen minimaal of maximaal aantal kms, net als nu), fiets/lopen etc. 15 cent/km, auto 10 cent/km. Onder de 10 km geen vergoeding, maximaal 45 km. Onduidelijk bij combinatie van vervoersvormen.
 • Vastleggen in de cao, dat UWV je niet kan verplichten om thuis te werken (behalve als de overheid dat voorschrijft in bijvoorbeeld Corona-tijd).
 • Arbeidsmarkttoeslag: voor verzekeringsartsen, maar mogelijk ook voor andere beroepen.
 • Gratificaties: CNV wil die afschaffen.
 • Een extra vrije dag die je naar eigen goeddunken kunt besteden.
 • RVU en vitaliteitspact: eerder met pensioen, of eerder met 80-90-100.

Wat moet CNV Vakmensen doen?

Laat het weten door te reageren op de cao-pagina https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/sociale-zekerheid/cao-uwv/ Ook je vraag kun je daar kwijt.

>> Ga naar de cao pagina

Roel van Riezen, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5160 2034 / r.vanriezen@cnvvakmensen.nl