Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Diensten

Seniorenraad

Veel leden van CNV Vakmensen zijn senior. Enthousiaste en gedreven leden van de bond behartigen de belangen van de senioren. De seniorenraad laat de stem van onze seniore leden horen in de vereniging en lobbyt voor hen in Den Haag. De seniorenraad doet aan ledenbinding en organiseert ontmoetingsdagen voor leden. Ook thema's als pensioen en zorg bespreekt de raad met de achterban.

Van de voorzitter

Inmiddels zijn we een halfjaar onderweg met de nieuwe Seniorenraad. Alle vergaderingen en activiteiten zijn, ten gevolge van de beperkingen door COVID 19, online gehouden. In januari schreven we ca. 500 CNV-leden in voor de "nieuwjaarsquiz" via het internet. Nu de besmettingen snel dalen, hopen we in september een ontmoetingsbijeenkomst van de oude en de nieuwe raad samen, te kunnen houden. Dankjewel aan de oude raad en begeleiders en succes voor het nieuwe team. 

Een week later hoopt de nieuwe raad de kennismaking te verdiepen op een "Heidag". Voor de samenwerking tussen de senioren van beide bonden binnen het CNV, is een "droom" tot tekst verwerkt. Uitwerking van die "droom" zal dan aan de orde komen, om richting te geven aan de eigen en de gezamenlijke activiteiten. Inzet van de Seniorenraad is samen met CNV Connectief alsnog de voorbereide activiteiten van 2020 te organiseren in het komend najaar. We hopen dat de steeds hogere vaccinatiegraad onder senioren, ruimte geeft voor meer fysieke bijeenkomsten, dichtbij de leden. 

Personalia

Drie leden van de raad zijn intussen opgevolgd door kandidaten van de reservelijst. Wout Kranendonk uit Rijnsburg, Harry Meijer uit Leeuwarden en Willy Gordijn uit Emmeloord, veel succes. Dank aan Kasper Kombrink, Mattie Mensen en Henk van der Heijden, voor hun inzet. Barbara Bosgoed is als coach opgevolgd door Johan Slok. Ingrid Batterink is vanuit het secretariaat bij de SR betrokken. 

Lieuwe van der Meer
voorzitter Seniorenraad

Aantal lage inkomens nergens zo groot als onder bijna-pensionado's

CNV Vakmensen pleit ervoor dat ook oudere werknemers weer een plek krijgen onder de werkenden. Zodat hun vaardigheden, al dan niet bijgeschoold, maximaal worden benut. Daarom creëren wij in steeds meer cao's prominent scholing- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Helaas zien ook wij dat oudere werklozen steeds maar op de stapel 'ongeschikt/te duur' terechtkomen. Onterecht, aangezien oudere werknemers veel ervaring meebrengen. Bovendien zijn er allerlei stimulerings- en ondersteuningsmaatregelen in de loonvorming van oudere werknemers.

Zij die steeds misgrijpen op de banenmarkt komen terecht in uitkeringen die soms ronduit marginaal zijn, omdat ze zijn gebaseerd op wettelijk bepaalde afgeleiden van het laatste genoten loon. Die percentages bepaalt de Tweede Kamer en niet de vakbond.

Lees ook dit artikel uit de Volkskrant

Lieuwe van der Meer

Lieuwe van der Meer,
voorzitter Seniorenraad

 

Leden seniorenraad

 • Lieuwe van der Meer (voorzitter)
 • Cees van Rijswijk (plv voorzitter)
 • Jan de Landmeter (secretaris)
 • Maarten van Dam (plv secretaris)
 • Mannes Agterhuis
 • Wim Agterhuis
 • Kees Bel (lid SAR*)
 • Bert Boersma (lid SAR*)
 • Joop Busscher
 • Peter van Gool
 • Willy Gordijn
 • Harm Jonker (bondsraad)
 • Gerrit Klaas (bondsraad)
 • Kasper Kombrink
 • Jan Langeraar
 • Arie Maat (lid SAR*)
 • Truus Mechelse (plv bondsraad)
 • Harry Meijer
 • Binie Niemeijer
 • Peter Otten
 • Paul Stam (plv lid SAR*)
 • Thom Wesenaar
 • Nol Westermann (lid SAR*)
 • Jan Theunis Wolzak (plv lid SAR*)
 • Klaas Zantingh (plv bondsraad)

 

* Senioren-Adviesraad CNV Vakcentrale