Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Diensten

Seniorenraad

Veel leden van CNV Vakmensen zijn senior. Enthousiaste en gedreven leden van de bond behartigen de belangen van de senioren. De seniorenraad laat de stem van onze seniore leden horen in de vereniging en lobbyt voor hen in Den Haag. De seniorenraad doet aan ledenbinding en organiseert ontmoetingsdagen voor leden. Ook thema's als pensioen en zorg bespreekt de raad met de achterban.

Van de voorzitter

Onlangs kwamen we als seniorenraad bijeen voor een ‘heidag’. Een dag op de hei, de visie van een pensioenprofessional en een communicatieman was onze teerkost...

In m’n herinnering heb ik altijd het beeld van een werkweek van de middelbare school; zo’n 50 jaar geleden op de hei bij Markelo, Volkshogeschool Diependaal. N70. Nee geen autoweg, maar Natuurjaar 1970! Als tieners en twens werden we geconfronteerd met de uitkomsten van de Club van Rome. (daarvan resteert een wandelroute N70, google maar es)

Lezend in de Bijbel in Gewone Taal kom ik in het boek Spreuken een krachtige uitspraak tegen: “Domme dwaze mensen”
De Wijsheid, een niet nader gedefinieerde persoon, herinnert mensen aan een herhaalde oproep het goede voor elkaar en het nageslacht te zoeken.

Werden we in 1968 door de Club van Rome reeds opgeroepen de economie van ‘het genoeg’ te volgen. Dat was toen nog een beetje ver van mijn bed, nu dringen de effecten van global heating en teruggang in biodiversiteit zich aan ons op.

Domme dwaze senioren?… Lopen wij warm voor goed rentmeesterschap?
Wat is ons voorbeeld aan het nageslacht: reizend rond de wereld, consumerend wat ons na gebruik van veel energie en  CO2-uitstoot goedkoop wordt aangeprezen?

Na 50 jaar heb ik af en toe het idee dat er geen spat veranderd is.

In een beweging als het CNV die veel met de economie van doen heeft en als senioren; zijn we nu navolgers van de Wijsheid of van de Dwaze Mensen…….?

Lieuwe van der Meer
voorzitter Seniorenraad

Aantal lage inkomens nergens zo groot als onder bijna-pensionado's

CNV Vakmensen pleit ervoor dat ook oudere werknemers weer een plek krijgen onder de werkenden. Zodat hun vaardigheden, al dan niet bijgeschoold, maximaal worden benut. Daarom creëren wij in steeds meer cao's prominent scholing- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Helaas zien ook wij dat oudere werklozen steeds maar op de stapel 'ongeschikt/te duur' terechtkomen. Onterecht, aangezien oudere werknemers veel ervaring meebrengen. Bovendien zijn er allerlei stimulerings- en ondersteuningsmaatregelen in de loonvorming van oudere werknemers.

Zij die steeds misgrijpen op de banenmarkt komen terecht in uitkeringen die soms ronduit marginaal zijn, omdat ze zijn gebaseerd op wettelijk bepaalde afgeleiden van het laatste genoten loon. Die percentages bepaalt de Tweede Kamer en niet de vakbond.

Lees ook dit artikel uit de Volkskrant

Lieuwe van der Meer

Lieuwe van der Meer,
voorzitter Seniorenraad

 

Leden seniorenraad

 • Lieuwe van der Meer (voorzitter)
 • Cees van Rijswijk (plv voorzitter)
 • Jan de Landmeter (secretaris)
 • Maarten van Dam (plv secretaris)
 • Mannes Agterhuis
 • Wim Agterhuis
 • Kees Bel (lid SAR*)
 • Bert Boersma (lid SAR*)
 • Joop Busscher
 • Peter van Gool
 • Willy Gordijn
 • Harm Jonker (bondsraad)
 • Gerrit Klaas (bondsraad)
 • Kasper Kombrink
 • Jan Langeraar
 • Arie Maat (lid SAR*)
 • Truus Mechelse (plv bondsraad)
 • Harry Meijer
 • Binie Niemeijer
 • Peter Otten
 • Paul Stam (plv lid SAR*)
 • Thom Wesenaar
 • Nol Westermann (lid SAR*)
 • Jan Theunis Wolzak (plv lid SAR*)
 • Klaas Zantingh (plv bondsraad)

 

* Senioren-Adviesraad CNV Vakcentrale