Al het nieuws

Werkgevers ontvangen onze voorstellen voor een nieuwe cao schoonmaak

Welke onderwerpen zijn belangrijk in de nieuwe schoonmaak-cao? Die vraag hebben we onlangs aan onze leden voorgelegd. De cao-commissie van CNV Schoonmaak heeft - rekening houdend met jullie reacties - de cao-voorstellen op een rij gezet. Onze voorstellen om de cao te verbeteren hebben we nu naar de werkgevers gestuurd. Uit de enquête die de leden hebben ingevuld, bleek dat er - naast een goede loonsverhoging - nog een aantal punten belangrijk zijn.

Werkdruk

Zo is duurzaam aan het werk kunnen blijven of juist wat eerder kunnen stoppen met werken belangrijk. Bijna 70% van de invullers geeft aan dat de werkdruk is toegenomen. Op de vraag wat er nodig zou zijn om de werkdruk te verminderen, kwamen nuttige antwoorden. Van het verbeteren van de materialen op de werkplek tot het afbouwen van het werk een aantal jaren voor je pensioen. Een belangrijke conclusie is dat veel mensen te weinig tijd hebben om hun werk goed te doen.

Aantal uren

Op de vraag of mensen tevreden zijn over het aantal uren werk per week, reageert 63% van de mensen dat ze het aantal uren prima vinden. Een kleinere groep (17%) zou graag wat méér uren willen maken en een ongeveer even grote groep (19%) zou juist wel wat mínder willen werken.

Opleidingen

Veel schoonmakers hebben de basisopleiding gevolgd (82%). Dus dat is mooi. Verder geeft 33% aan graag een opleiding te doen voor werk buiten de schoonmaak. Dat moeten we dus mogelijk blijven maken; we willen daar in de cao graag weer een afspraak over maken.

Onze cao-voorstellen

De enquête leverde mooie opmerkingen op waar de cao-commissie wat mee kan. Zo blijkt weer dat input van leden belangrijk is. In de bijlage vind je de brief aan de werkgevers met de voorstellen.

Eerste cao-ronde op 4 oktober

Op 4 oktober staat de eerste onderhandelingsronde gepland (en op 10 december de laatste). Tussendoor houden we je graag goed op de hoogte.