Vakantiegeld CCS Cleaning blijft staat voor mei

CNV Vakmensen is de afgelopen periode in overleg geweest met CCS Cleaning over het verschuiven van het vakantiegeld. CNV Vakmensen was vanaf het begin kritisch over het verschuiven, omdat de vergoeding vanuit de overheid (de NOW) de loonkosten al dekt voor het grootste gedeelte.

Werk je bij een schoonmaakbedrijf dat hard getroffen is door de coronacrisis en bij een ondernemer die altijd netjes met zijn medewerkers is omgegaan, dan kun je met elkaar afspreken om uit solidariteit allemaal een beetje bij te dragen om een bedrijf er in deze soms moeilijke tijden weer bovenop te helpen.

Die solidariteit moet dan wel van twee kanten komen. Eigenaren, directie en aandeelhouders moeten ook een bijdrage naar draagkracht leveren, voordat je een beroep doet op de solidariteit van werknemers. In overleg met de vakbond kunnen schoonmaakbedrijven hier ook afspraken over maken, bijvoorbeeld in een sociaal plan of bij het aanvragen van een NOW-regeling.

Bij CNV Vakmensen waren signalen binnengekomen dat CCS Cleaning van plan was om het vakantiegeld dit jaar te verplaatsen naar eind 2020. Omdat de overheid bedrijven voor een belangrijk deel tegemoet komt, is het voor CNV Vakmensen belangrijk dat een bedrijf dan aantoont waarom zij dit niet kan.

CNV Vakmensen heeft met CCS Cleaning vervolgens afgesproken dat het vakantiegeld gewoon in mei uitbetaald zal worden aan de werknemers. Vanuit CNV Vakmensen zijn we hier tevreden mee. Hoe verder we het vakantiegeld zouden verplaatsen des te lastiger zal het anders voor CCS Cleaning – zo verwacht CNV Vakmensen - waarschijnlijk worden om dit geld alsnog uit te kunnen keren.

Tot slot
Vanwege de coronacrisis is het nog steeds een turbulente tijd. Er komen veel vragen binnen en dat zal, nu de bedrijvigheid weer heel langzaam opstart, voorlopig nog wel zo blijven. De regels en richtlijnen veranderen bijna per week. Heb je vragen of opmerkingen, laat het CNV Vakmensen weten.

Mochten er nog collega’s die nog geen lid zijn van CNV Vakmensen, stuur deze nieuwsbrief dan even door en verwijs ze naar: www.cnvvakmensen.nl/lidworden.

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45
E: e.maas@cnvvakmensen.nl

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl