Al het nieuws

Kleine stapjes vooruit tijdens de cao-onderhandelingen schoonmaak

Op 14 oktober hebben we voor de tweede keer onderhandeld over de cao schoonmaak. We hebben verschillende punten besproken, zoals de verzekering bij werkloosheid, de eindejaarsuitkering en scholing.

In de huidige cao hebben we afgesproken dat we meedoen aan de verzekering die langer betaalt als je werkloos wordt. Die verzekering loopt af. De vraag is: gaan we daar als sector mee door of niet? We hebben afgesproken dat de werknemers (vakbonden en hun leden) dat mogen bepalen. Wat CNV Schoonmaak betreft gaan we daarmee door. Zeker nu er gelukkig niet veel mensen werkloos worden, zijn het vaak de mensen die het werk écht niet meer kunnen doen die van de WW gebruik moeten maken. Het is dan extra goed als ze wat langer een beroep op de WW kunnen doen.

Eindejaarsuitkering

Een ander punt dat we hebben besproken is de datum waarop de eindejaarsuitkering moet worden betaald. In de cao staat nu dat dat uiterlijk 15 december moet zijn. En dat je op de datum van betalen een half jaar in dienst moet zijn. Maar hoe werkt het dan als een bedrijf op 1 december betaalt en je op 25 juni in dienst bent gekomen? Heb je dan wel of geen recht op je eindejaarsuitkering?

Scholing

Ook hebben we verschillende voorstellen over scholing besproken. We willen iedereen die dat wil de mogelijkheid geven om computerles te krijgen. Ook binnen de schoonmaak zien we steeds meer digitalisering. Zo wordt er op verschillende panden al met QR-codes en iPads gewerkt. Het is dan wel belangrijk dat iedereen mee kan doen en dus op een goede manier leert hoe je met zulke apparaten om moet gaan.

Ander goed nieuws: in de nieuwe cao blijven ook mogelijkheden om beter Nederlands te leren, een gesprek over je loopbaan te krijgen of een omscholing te volgen naar een ander beroep.

Op 4 en 5 november weer verder

Er zijn dus kleine stapjes gezet. Maar de grote en belangrijke onderwerpen, zoals het loon, moeten we nog bespreken. Op 4 en 5 november gaan we verder met onderhandelen. Wil je zo goed mogelijk op de hoogte blijven, volg ons dan op Facebook.

Jan Kampherbeek
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 516 02 022
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl