Eindbod Cao-Orsima: 10% structurele loonsverhoging en € 1000,-

Afgelopen maandag ontvingen wij onverwacht toch nog een (eind)bod van de werkgeversvereniging Sito.

Namens Arjan Baselmans, bestuurder CNV Vakmensen sturen wij u in de bijlage een nieuwsbrief inzake de Orsima cao, eindbod met stemming.

Mede namens Arie van Dijk, vakbondsbestuurder FNV (arie.vandijk@fnv.nl) en de gezamenlijke kaderleden,

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV
M 06 4782 6869
E a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Downloads