Al het nieuws

Eerste cao-ronde schoonmaak: wat willen de werkgevers?

De onderhandelingen over een nieuwe schoonmaak-cao zijn maandag 4 oktober begonnen. Wij hebben onze cao-voorstellen toegelicht (zie onze vorige nieuwsbrief). De werkgevers hebben natuurlijk zo hun eigen ideeën. Wat willen ze precies? En gaan we er op een goede manier uitkomen? Je leest het in deze nieuwsbrief.

Onze eigen cao-voorstellen vind je in de download bij deze nieuwsbrief.

Veel schoonmaakbedrijven hebben op dit moment te maken met een personeelstekort. Volgens eigen onderzoek van de werkgevers gaat het om driekwart van de bedrijven. Verder blijkt uit hun onderzoek dat de meeste schoonmakers het best naar hun zin hebben op het werk. Dat is natuurlijk mooi, maar geen reden om het werk niet verder te verbeteren.

De werkgevers zien 3 grote problemen in de schoonmaak:

  • Vergrijzing (we worden binnen de schoonmaak gemiddeld ouder)
  • Ziekteverzuim (helaas zijn er nog steeds te veel mensen ziek)
  • Krapte op de arbeidsmarkt (er is meer werk dan er schoonmakers zijn)

Wat willen de werkgevers?

1) Aanpak vergrijzing

Als het gaat om de vergrijzing stellen de werkgevers het volgende voor:

  • Schoonmakers moeten breder inzetbaar worden opgeleid. Als je dan je eigen werk niet meer kunt doen, is het makkelijker om ander werk te zoeken.
  • Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om digitale vaardigheden te ontwikkelen (op smartphones, iPads enz.).
  • Leidinggevenden moeten beter of passender worden opgeleid om mensen op een goede manier te begeleiden.
  • Er moet een regeling komen om eerder te kunnen stoppen met werken.

2) Aanpak ziekteverzuim

Als het gaat om het ziekteverzuim willen de werkgevers meer onderzoek om uit te vinden waardoor mensen ziek worden. De werkgevers willen graag met de vakbonden in kaart brengen hoe dat komt en hoe dat teruggebracht kan worden. Ook de begeleiding bij ziekteverzuim moet beter, vinden de werkgevers.

3) Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Als het gaat om de krapte op de arbeidsmarkt zoeken de werkgevers naar manieren om het werk aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door meer aandacht te geven aan ontwikkeling en een gezonde en veilige werkomgeving. De werkgevers willen ook meer volwaardige banen creëren. Schoonmakers die dat willen, zouden makkelijker uitbreiding van hun contracturen moeten krijgen.

Ook een goed loon helpt natuurlijk. De werkgevers willen ‘een verantwoorde loonstijging’, maar wat dat betekent blijft voorlopig nog onduidelijk. Ze hebben wel voorgesteld om het loon voor jongeren aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door hen wekelijks te betalen of door een hoger ‘all-in’ uurloon te betalen (waar dan meteen vakantiegeld en vakantie-uren in zijn verwerkt). Dat lijkt heel wat, maar feitelijk krijgt een jongere dus geen hoger loon. Het wordt alleen op een andere manier uitbetaald. Daar hebben wij meteen van gezegd dat wij juist willen dat de jeugdlonen helemaal uit de cao verdwijnen. Dan krijgen de jongeren ook direct het loon waarvoor ze werken.

Hoe gaat het verder?

De opstelling van de werkgevers vinden wij voldoende om verder te onderhandelen. De volgende ronde is op 14 oktober. Wil je de ontwikkelingen blijven volgen? Kijk dan op onze Facebook-pagina.

Jan Kampherbeek
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl