CNV akkoord met subsidie Vos Logistics

Door Vos Logistics wordt opnieuw loonkostensubsidie aangevraagd. Hiervoor is een overeenkomst met de FNV en CNV Vakmensen gesloten. Tot 1 januari 2021 wordt geen ontslag aangevraagd. Ook wordt overwerk zo veel mogelijk verdeeld.

Door het Coronavirus is de omzet van Vos Logistics gedaald en heeft Vos Logistics een beroep gedaan op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee verstrekt de overheid een loonkostensubsidie over de periode maart, april en mei 2020. Ook voor de periode van 1 juni t/m 30 september wil Vos Logistics deze loonkostensubsidie aanvragen (NOW 2). Hiervoor heeft Vos Logistics een overeenkomst met de vakbonden nodig. We hebben lang gediscussieerd over werkbehoud, het voorkomen van ontslag en het behoud van inkomen.

Behoud van werk en voorkomen van ontslag.
In de regeling staat dat tijdens de periode waarover de werkgever subsidie ontvangt er geen ontslag aangevraagd mag worden. Dit betekent dat er tot 1 oktober geen ontslagaanvragen door Vos Logistics gedaan zullen worden.
Het is al bijna 1 oktober dus aan deze toezegging, hoe prettig die ook is, heb je niet veel meer. Vandaar dat we nu met Vos Logistics hebben afgesproken dat er tot 1 januari 2021 geen ontslagaanvragen worden ingediend als gevolg van de Corona-crisis.
Dat geeft voor een langere periode meer (werk)zekerheid.

Behoud van inkomen.
Dat is lastiger. Het is nog niet duidelijk hoeveel omzetverlies er zal zijn in de periode van juli t/m oktober. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en afhankelijk van het percentage omzetverlies. Om subsidie te krijgen moet er minimaal 20% omzetverlies zijn.
Het liefst zou CNV Vakmensen zien dat het gemiddelde loon van de maand maart ook over de maanden juni t/m september zou worden gegarandeerd en betaald, terwijl je misschien minder uren maakt. Vos Logistics durft dit niet aan, zij vinden het risico te groot. Als het omzetverlies bij een werkmaatschappij "maar" 19% is, krijgt Vos Logistics geen subsidie, maar heeft de werkgever wel meer betaald dan wat je gewerkt hebt.
Wel hebben we afgesproken dat de mensen die in normale tijden overuren maken (vooral chauffeurs) ook in deze periode zoveel mogelijk overuren maken en het overwerk zoveel mogelijk over deze mensen wordt verdeeld. Hiermee hopen we jouw inkomensachteruitgang zo veel mogelijk te beperken.

Nu de overeenkomst getekend is kan Vos Logistics de loonkostensubsidie aanvragen.

Als jij nog vragen hebt stel die dan op JeAchterban, www.jeachterban.nl/transport-logistiek of bel met CNV Info 030 - 75 11 007.

Tjitze van Rijssel,
bestuurder Vervoer & Logistiek.