CAO-Orsima en de automatische prijscompensatie van 5,58%

Zoals jullie inmiddels ongetwijfeld allemaal al een tijdje weten en merken aan jullie portemonnee hebben de vakbonden en de werkgevers verenigd in de cao-Orsima al een paar maanden een stevig verschil van inzicht over de uitbetaling van de APC (Automatische Prijscompensatie) per 1 maart 2022. Deze afspraak kunnen jullie terug vinden in jullie cao, zie hiervoor ook de websites van de FNV en het CNV, in artikel 11 lid. 4 van de cao op pagina 8.

Onderhandelingen

De werkgevers stellen zich nog steeds op het standpunt dat, omdat wij nog aan het onderhandelen waren over een nieuwe cao, zij deze APC (nog) niet hoeven uit te betalen omdat; ‘wij aan het onderhandelen zijn’. Dit is echter volgens ons, FNV & CNV een volstrekt onjuiste uitleg van dit artikel. Waarom? Volgens ons eigenlijk heel eenvoudig; deze verhoging per 1 maart 2022 is een gevolg van de consumentenprijsindex van afgelopen jaar (2021) staat al sinds jaar en dag in jullie cao en daar wordt nou juist niet over onderhandeld!

Geen resultaat

Er zijn inmiddels al heel wat maanden verstreken, achter de schermen hebben wij, CNV & FNV, er van alles aan gedaan om werkgevers van hun ongelijk te overtuigen, echter zoals wij nu moeten concluderen, zonder resultaat.

Daarom hebben wij de werkvers-delegatie afgelopen dinsdag laten weten dat ons geduld op is en dat wij de werkgevers gaan dagvaarden.

Dit betekent kortweg dat wij naar de rechter gaan om hem te vragen hierover een uitspraak te doen en ons in het gelijk te stellen. Wij eisen dan ook een uitbetaling met terugwerkende kracht en een loonsverhoging van 5,58% structureel vanaf 1 maart.

Wij begrijpen dat jullie wellicht met veel vragen zitten en dat jullie geduld ondertussen wel op is. Juist in deze dure tijden met veel prijsstijgingen is die 5,58% loonsverhoging zeer welkom en gewoon ook keihard hard nodig om alles te kunnen blijven betalen. Wij vinden het dan ook heel teleurstellend dat wij jullie werkgevers hiervan niet hebben weten te overtuigen.

Voor ons breekt nu ook de vakantietijd aan, mochten jullie ons persoonlijk willen spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. Wellicht dat wij na de vakanties een voorlichtingsbijeenkomst(en) moeten organiseren, als jullie daar behoefte aan hebben, dan horen wij dat graag.

Vervolgstappen

Natuurlijk zullen wij jullie ook zoveel mogelijk over de vervolgstappen blijven informeren, maar besef wel dat een juridische procedure nog maanden in beslag zal nemen. Mocht jullie werkgever tot inkeer komen, zijn wij natuurlijk altijd bereid om hierover in gesprek te gaan, echter voor ons is er maar een uitkomst mogelijk; jullie hebben recht op die 5,58%!

Ook nu blijkt weer hoe belangrijk het is dat er vakbonden bestaan die voor jullie belangen en rechten opkomen, vertel het jullie (nog) niet georganiseerde collega’s en hopelijk worden zij ook lid, samen staan we sterk(er)!

Wij wensen jullie ondanks alles toch een fijne vakantie toe en melden ons weer bij jullie in september a.s.

Mede namens de cao-delegatieleden,

Arjan Baselmans, bestuurder CNV email: a.baselmans@cnvvakmensen.nl
Arie van Dijk, bestuurder FNV email: arie.vandijk@fnv.nl
Vincian den Braber, cao-kaderlid FNV
Bob van Duijn, cao-kaderlid CNV

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error