Bijdragen aan een goed en zeker pensioen

Wilt u een bijdrage leveren aan een goed en zeker pensioen voor schoonmakers, geef u dan op als lid voor het verantwoordingsorgaan.

Het bestuur van het pensioenfonds schoonmaak zorgt voor een zeker pensioen dat ook nog op tijd uitbetaald wordt. Daarvoor moet het elk jaar veel verschillende beslissingen nemen.

Verantwoordingsorgaan
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds schoonmaak. In dit verantwoordingsorgaan zitten mensen die zelf deelnemer zijn aan het pensioenfonds.
Het verantwoordingsorgaan heeft als taak een oordeel te geven over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst.
Natuurlijk krijgen de leden van het verantwoordingsorgaan ondersteuning van deskundigen.

Lid worden van het verantwoordingsorgaan
Wil je lid worden van het verantwoordingsorgaan, dan gelden de volgende eisen:

  • Affiniteit hebben met de doelstelling van het pensioenfonds schoonmaak en schoonmaaksector in het algemeen;
  • Besluiten van het bestuur controleren;
  • Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel hebben;
  • In staat zijn om de hoofdlijnen van het pensioenfonds te leren;
  • In staat zijn een jaarrekening te lezen en te begrijpen of dat te leren;
  • Voldoende beschikbaar zijn voor de (voorbereiding van) de overlegvergaderingen met het bestuur, (ongeveer 8 dagen per jaar);
  • Ervaring in een onafhankelijke en kritische rol.

Voor het deelnemen aan het verantwoordingsorgaan ontvang je een vergoeding.
Wil je meer weten over het werk van het verantwoordingsorgaan, dan kan je contact zoeken met de huidige vertegenwoordiger van CNV vakmensen Hans van Schoor via telefoonnummer 06-5471099.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met mij via onderstaande gegevens.

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl