Ontslagen bij Hotel Cleaning Company (HCC) in de Randstad

Zoals jullie hebben gehoord heeft HCC besloten medewerkers te ontslaan, omdat er als gevolg veel minder werk is in de hotels. Ik kan me voorstellen dat nieuws als een schok is binnengekomen. HCC gaat de komende dagen de mensen inlichten die ontslagen zullen worden.

We hadden gehoopt dat de financiële ondersteuning van de overheid genoeg zou zijn om iedereen bij HCC in dienst te houden. Dit is helaas niet het geval.

CNV schoonmaak heeft samen met FNV Schoonmaak met HCC onderhandeld over een sociaal plan om voor de mensen die ontslagen worden de gevolgen van een ontslag op te vangen.

Daarin zijn drie belangrijke punten opgenomen:

  • Als je ontslagen wordt, hoe word je aan nieuw werk geholpen?
  • Welke vergoeding krijg je als je ontslagen wordt?
  • Hoe zorgen we ervoor dat jij als eerste weer bij HCC terug kan komen als er weer werk is?

Dat laatste punt staat niet in veel sociale plannen maar is volgens ons erg belangrijk. We gaan ervan uit dat er meer bezetting komt als de lockdown voorbij is en we willen dan dat mensen die nu hun werk kwijtraken als eerste weer hun baan terugkrijgen.

Wanneer dat precies is weten we nu niet. Veel landen zijn begonnen met inenten tegen corona maar het gaat nog maanden duren. Daarna is het ook nog afwachten hoe het met de hotel gaat en wanneer de gasten weer terugkomen.

Als lid van CNV Schoonmaak heb jij het recht om te stemmen over het sociaal plan en dat kan met een JA of NEE. Normaal gesproken houden we een leden vergadering waarin we uitleg geven en mensen kunnen stemmen. Door corona kan dat helaas niet. Wel kunnen we indien gewenst een online vergadering organiseren via Zoom of Microsoft Teams. Ook kun je natuurlijk altijd eerst contact met mij opnemen voordat je stemt. Breng hier je stem uit. Dit moet uiterlijk 21 januari aanstaande.

Wij vinden dit een voldoende sociaal plan en adviseren jullie om er mee in te stemmen, maar uiteraard hebben de leden het laatste woord.

Als je helaas bij de groep hoort die ontslagen wordt, laat het ons weten.

Enclosed you will find information also in English.

Erik Maas                                                                    Jan Kampherbeek 
E: e.maas@cnvvakmensen.nl                                     E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl 
M: 06 51 60 21 45                                                       M: 06 51 60 20 22 

 

Downloads