Eerder met pensioen als je werkzaam bent in de schoonmaak

Eerder stoppen met werken mogelijk één jaar voor AOW leeftijd. Wordt je in het eerste half jaar van 2021 65 jaar en 4 maanden oud dan is het misschien mogelijk om in 2021 al met pensioen te gaan in plaats pas van in 2022.

Binnen door de cao partijen in de cao schoonmaak is afgesproken dat mensen die in het eerste half jaar van 2021 65 jaar en 4 maanden oud worden een jaar eerder met pensioen kunnen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Om helemaal te kunnen stoppen gelden de volgende voorwaarden:

  • In de periode 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 op het moment van stoppen, een leeftijd heeft bereikt die maximaal 1 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt. Dat is dus 65 jaar en 4 maanden.
  • Onder de cao schoonmaak vallen en uitvoerend werk doen. 
  • In de periode van 10 jaar voor deze datum aaneensluitend werkzaam is geweest in de schoonmaak.
  • Minimaal 20 uur per week in de schoonmaak werken. Je krijgt dan een uitkering van 70% van je normale salaris als je stopt met werken tot je AOW krijgt (66 jaar en 4 maanden)

Voor veel fulltimers (meer dan 32 uur per week werken) kan het dan zo zijn dat ze te weinig salaris krijgen als ze volledig stoppen. Daarom is voor hen geregeld dat ze ook gedeeltelijk kunnen stoppen met werken. Ze krijgen dan voor de uren die minder gewerkt worden de pensioenuitkering en  voor de rest het normale loon. Je moet dan wel al 20 jaar in de schoonmaak werken en minimaal 19 uur blijven werken. De uitkering kan worden aangevraagd via de Ras.

Denk je dat je in aanmerking komt en wil je een beroep doen op deze regeling laat dat dan weten aan mij door een mail te sturen naar j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl 

Jan Kampherbeek
bestuurder CNV Vakmensen
M : 06 - 51 60 2022
E : j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl