Werkgevers zitten met lege zakken aan tafel

Het juridische aspect: De APC (Automatische Prijs Compensatie) is een afspraak uit de cao en staat volgens ons, de FNV én het CNV niét ter discussie. Onze juristen bevestigen dit. Daarom gaan wij de werkgevers nu dringend vragen (in juridische taal: sommeren) om alsnog vanaf maart jl. met terugwerkende kracht die 5,58% extra uit te betalen. Werkgevers krijgen hiervoor 10 dagen de tijd. Mochten ze niet naar ons willen luisteren dan moeten wij dit gaan vorderen, met andere woorden: dan gaan we aan de Rechtbank vragen om de werkgevers te dwingen dit te doen. Wij hopen dat jullie hierdoor het belang zien van de vakbonden en het lidmaatschap hiervan! Word daarom ook lid en sluit je aan bij de FNV of het CNV! Wij zullen de vakbondsleden blijven informeren.

De onderhandelingen over de nieuwe cao in het kort

De werkgever vroeg eind 2021 om uitstel van de cao-onderhandelingen, zodat de werkgever wist wat de hoogte van de APC van 1 maart 2022 zou zijn. Vervolgens gaf de werkgever tijdens de cao-onderhandelingen in februari en maart 2022 aan dat deze APC van 5,58% te hoog was en dat ze over een gewone loonsverhoging wilde praten. De hoogte van deze loonsverhoging is niet genoemd, maar dat deze flink lager zou zijn dan de 5,58% moge duidelijk zijn. De bonden gaven aan dat de APC van 1 maart 2022 een afspraak is uit de cao en niet ter discussie staat. De werkgevers boden vervolgens tijdens de onderhandelingen de APC aan met een looptijd van 3 jaar. Deze trokken de werkgevers later van tafel. Dit wordt ook wel achteruit onderhandelen genoemd.
Kortom: de werkgever zit met lege zakken aan tafel.

Personeelstekort

De werkgever beroept zich op bijzondere omstandigheden. Bonden en kaderleden zijn van mening dat daar geen sprake van is. De kosten van het levensonderhoud zijn gestegen en de medewerkers werken elke dag hard en maken vaak vele overuren. Daar mag wat tegenover staan. Veel bedrijven kampen met personeelstekort. De 5,58% loonsverhoging, conform de afspraak uit de cao, is dus ook in het belang van de werkgevers. Uiteraard hopen we dat de werkgever en de werkgeversorganisatie door druk van FNV en CNV tot inzicht komen en een procedure bij de rechter niet nodig zal zijn.

Opschorten overleggen

In de tussentijd schorten bonden alle overleggen en vergaderingen met de werkgever op, in afwachting van de procedure over de APC (met uitzondering van de uitleg van het pensioenfonds Vervoer over de contractkeuze).

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/schoonmaak/cao-orsima/

Lid worden

Geef bij je collega die nog geen lid is aan dat het in deze branche nodig is om een goede positie te hebben tegenover de werkgever. Spreek hem/haar aan en maak hem/haar lid. Hoe meer mensen lid zijn, des te steviger we de onderhandelingen kunnen voeren En jij krijgt daar ook nog iets voor! Ga naar de Leden werven leden pagina

Mede namens de cao-kaderleden Vincian den Braber en Bob van Duijn en de kaderledengroep
en Arie van Dijk, FNV Diensten
Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 47 82 68 69
E a.baselmans@cnvvakmensen.nl