Verlenging doorlopend sociaal plan Renewi?

Eind 2018 heeft CNV Vakmensen samen met andere bonden en directie van Renewi het doorlopende sociaal plan verlengd met één jaar. Daarmee kunnen werknemers rekenen op een goed sociaal plan als er banen verloren gaan. Dit geldt tot 31 december 2019.

Wat staat er in het Sociaal Plan?
In het sociaal plan is afgesproken dat de werknemers eerst zo mogelijk intern worden herplaatst. Lukt dat niet, dan krijg je 9 maanden lang begeleiding bij de zoektocht naar een andere baan. De ontslagvergoeding is op basis van de volledige kantonrechtersformule (die hoger is dan de transitievergoeding). Daarnaast is een regeling getroffen voor werknemers die door het verliezen van hun baan een deel van hun pensioenrechten kwijtraken. Zij krijgen ter compensatie € 15.000,- bovenop de ontslagvergoeding.

Toekomst sociaal plan
Vorig jaar hebben vakbonden werkgever uitgenodigd om te praten over de verlenging. Daaraan voorafgaand hebben wij de directie gevraagd of zij het sociaal plan wenste te vernieuwen. Dat bleek het geval. Ditmaal heeft Renewi het initiatief genomen om een aantal data te prikken om te praten over de verlenging van het sociaal plan. Wat de inzet van de directie van Renewi is, is op dit moment nog niet bekend.

Het hebben van een doorlopend sociaal plan heeft een aantal voordelen. Zo is voor iedere werknemer duidelijk wat de mogelijkheden en afspraken zijn wanneer hij of zij boventallig wordt verklaard. Voor de organisatie is het voordeel van het hebben van een sociaal plan dat men sneller kan schakelen bij een eventuele reorganisatie.

Onderhandelingsdagen zijn vastgesteld op 1, 14 en 18 oktober.

Gevraagde input ten behoeve van inzet CNV Vakmensen
Na de grote fusie tussen de Van Gansewinkel Groep en Shanks is het uiterlijk van alle bedrijfsmiddelen en vestigingen inmiddels wel tot één geheel gesmeed. Of alle synergievoordelen inmiddels zijn behaald weet ik niet. Dit zal één van mijn vragen aan de directie zijn maar ook aan jou. Verwacht je nog, voor jou nadelige, organisatiewijzigingen waar het sociaal plan een oplossing voor kan bieden? En zo ja biedt het huidige sociaal plan met haar afspraken jou voldoende comfort?

Ik verneem graag wat jij hiervan vindt. Ik hoor het graag! Op basis van jouw input bepaalt de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen haar inzet.

Werf leden
Jij bent al lid, maar jouw collega waarschijnlijk nog niet. Deel deze informatie dan ook met jouw niet-georganiseerde collega’s. Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker! Hoe meer collega’s van Renewi lid zijn bij jouw CNV des te meer invloed ik kan uitoefenen aan de onderhandelingstafel bij jouw werkgever. Ga naar www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar en je ontvangt dan 2 cadeaubonnen t.w.v. € 25,- naar keuze. Daarnaast helpen we onze leden door ze persoonlijk te adviseren, bijvoorbeeld op juridisch vlak.

Tjeerd Orie
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 48 94 75
E: t.orie@cnvvakmensen.nl