Cao-onderhandelingen Orsima

Deze week zouden wij formeel starten met de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de bedrijven welke vallen onder de werkingssfeer van de cao-Orsima. De afgelopen weken voerden wij hierover ook al informeel vooroverleg met de werkgevers.

Dit om te onderzoeken of wij, in tegenstelling tot de laatste keer, op een eenvoudige wijze de cao konden verlengen voor een periode van 24 maanden met een goede structurele loonsverhoging.

Deze keer geen waslijst aan wijzigingsvoorstellen over-en-weer toesturen en daarna te bezien wat er uiteindelijk hiervan overblijft, maar nee, alleen de bestaande huidige cao ongewijzigd verlengen met een door de vakbonden en haar leden gewenste echt fatsoenlijke loonsverhoging die recht doet aan alle hardwerkende medewerkers die onder de werkingssfeer vallen van deze cao. Jullie dus!

Helaas, ook hier heeft, op het allerlaatste moment, zelfs een dag pas voordat de onderhandelingen formeel van start zouden gaan, op woensdag 18 maart, het helaas inmiddels ook jullie allen bekende Corona-virus roet in het eten gegooid.

De onderhandelingen zijn om die reden op dit moment door beide partijen tot nader order opgeschort. Tot wanneer precies weet echter op dit moment niemand, de door de overheid genomen maatregelen worden vrijwel dagelijks opnieuw bekeken en daar waar nodig ook nog steeds aangepast. Praktische gezien betekent het dat wij fysiek gedurende de komende tijd niet bij elkaar kunnen en mogen komen en dat maakt het onderhandelen onmogelijk. Zoiets belangrijks als een nieuwe cao uitonderhandelen doe je ook niet zomaar even door de telefoon of via de mail.

Wachtdag bij ziekte
Wel hebben wij nog getracht om de werkgevers ervan te overtuigen om de wachtdag bij ziekte voor nu tijdelijk niet te hanteren. Echter tot onze grote teleurstelling wilde de werkgevers ons hierin niet tegemoet komen. Te triest voor woorden.

Wij vertrouwen op jullie begrip voor het uitstellen van de onderhandelingen en natuurlijk volgen ook wij de ontwikkelingen op de voet en zullen wij zo spoedig mogelijk opnieuw een datum afspreken, als de situatie ook maar weer enigszins normaal is te noemen en het weer veilig genoeg is om bij elkaar te kunnen komen.

Voor nu wensen wij jullie allen en jullie familie en vrienden veel gezondheid toe, wees voorzichtig op en met elkaar en jullie horen hopelijk spoedig weer van ons.

Mede namens de delegatieleden,

Arjan Baselmans,
Bestuurder CNVVakmensen
M. 06 47 82 6869
E. a.baselmans@cnvvakmensen.nl