Nabestaandenpensioen: pensioen voor je partner en kinderen als je overlijdt

Nabestaandenpensioen is het pensioen dat na je overlijden uitgekeerd wordt aan je nabestaanden: je partner en kinderen. Want je wilt wel dat je nabestaanden na je overlijden zich geen zorgen hoeven te maken om rond te komen. We leggen uit wat het nabestaandenpensioen precies inhoudt.

Nabestaandenpensioen voor partner en kinderen

Er is een pensioen voor de achterblijvende partner: het partnerpensioen - vroeger heette dat het weduwenpensioen. En er is een pensioen voor eventuele achterblijvende kinderen: het wezenpensioen. Beide pensioenen vallen onder de algemene naam nabestaandenpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen hangt van je pensioenregeling af. Je partner ontvangt meestal 70% van wat je aan pensioen zou krijgen als je niet overleden was. Kinderen ontvangen meestal 14% van dat bedrag.

Nabestaandenpensioen opbouwen via werkgever

Het nabestaandenpensioen bouw je op via je werkgever. Net als je ouderdomspensioen. Een deel van de pensioenpremie die je werkgever betaalt, wordt ingelegd voor nabestaandenpensioen. Er zijn twee soorten nabestaandenpensioen:

  • Nabestaandenpensioen op opbouwbasis
    Ieder jaar bouw je steeds meer pensioen op van de premie. Er wordt dus een soort ‘potje’ gemaakt. Uit deze pot krijgen je nabestaanden na je overlijden een uitkering. Stop je met opbouwen in deze pensioenregeling? Omdat je bijvoorbeeld een nieuwe baan met een andere pensioenregeling krijgt? Dan houd je alsnog het recht op het potje nabestaandenpensioen dat je hebt opgebouwd.
  • Nabestaandenpensioen op risicobasis
    Een nabestaandenpensioen op risicobasis lijkt op een verzekering. Zolang je premie betaalt, krijgen je nabestaanden bij je overlijden een nabestaandenpensioen. Maar wanneer je niet meer in deze pensioenregeling zit, hebben je nabestaanden geen recht meer op het nabestaandenpensioen. Je bouwt hier dus geen potje op. Let daarom goed op of je nieuwe pensioenuitvoerder een goede nabestaandenregeling heeft.

Gevolgen nabestaandenpensioen bij vervroegd pensioen

Besluit je eerder te stoppen met werken? En heb je een nabestaandenpensioen op risicobasis? Dan vervalt je dekking voor het nabestaandenpensioen, als je uit dienst gaat. Heb je zo’n regeling en kom je vervroegd te overlijden? Dan ontvangt je partner geen uitkering. Heb je een nabestaandenpensioen op opbouwbasis? Dan ontvangt je partner een lager pensioen als je overlijdt. Je bouwt namelijk geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer op, als je besluit om eerder te stoppen met werken. Check daarom welk nabestaandenpensioen jij opbouwt, mocht je besluiten om met vervroegd pensioen te gaan. Meer informatie vind je op je Uniforme Pensioenoverzicht (UPO), via www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Check het nabestaandenpensioen

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl en bij je huidige pensioenuitvoerder kun je zelf nagaan of er nabestaandenpensioen geregeld is in jouw pensioenregeling. Ook kun je zien hoeveel nabestaandenpensioen er al is opgebouwd.

Naar mijn pensioenoverzicht

Laat je partner goed achter met partnerpensioen

Partnerpensioen is de algemene naam voor alle pensioenen voor de achterblijvende partner. Het maakt niet uit of je getrouwd bent of niet. Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap krijgt je pensioenuitvoerder automatisch door wie jouw partner is. Bij samenwonen moet je vaak zelf je partner aanmelden. Bij sommige pensioenuitvoerders kun je alleen partnerpensioen opbouwen voor je man of vrouw. En niet voor een partner waarmee je samenwoont. Vraag bij je pensioenuitvoerder na wat er precies voor jouw pensioenregeling geldt.

Wanneer stopt het nabestaandenpensioen voor partners?

Je partner blijft nabestaandenpensioen ontvangen zolang die leeft. Let op: de uitkering kan lager zijn als je partner nog jong is als je overlijdt. Sommige pensioenuitvoerders hebben dat zo geregeld. Anders moeten ze erg lang een hoog maandbedrag betalen. Check bij je pensioenuitvoerder wat de regels daarvoor zijn.

Tijdelijk partnerpensioen voor je niet-gepensioneerde partner

Naast het gewone partnerpensioen bestaat er bij sommige regelingen het tijdelijk partnerpensioen. Het is voor de achterblijvende partner die nog niet AOW-gerechtigd is. Een tijdelijk partnerpensioen is bedoeld om het gemis aan een Anw-uitkering op te vangen. Soms maakt een tijdelijk partnerpensioen ook het hogere belastingtarief goed dat de partner tot zijn of haar AOW-leeftijd betaalt. Dit soort pensioen wordt ook vaak Anw-hiaatpensioen genoemd.

Wezenpensioen voor je kinderen

Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan je kind(eren) vanaf je overlijden. Meestal stopt het wezenpensioen op 18- of 21-jarige leeftijd. Dat ligt aan de regels van jouw pensioenregeling. De uitkering kan langer doorlopen als je kind studeert of arbeidsongeschikt is. Zijn beide ouders of verzorgers overleden? Volle wezen krijgen meestal een dubbel wezenpensioen.

Anw-uitkering: nabestaandenpensioen van de overheid

Iedere inwoner van Nederland is in principe verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet (Anw). Via de Anw kan jouw partner in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-uitkering. Dan moet je partner wel aan zeer strenge voorwaarden voldoen. In 90% van de gevallen is er meestal geen of een kleine Anw-uitkering. Lees meer over de Anw-uitkering op de website van de Rijksoverheid.

Geen nabestaanden? Ruil in voor ouderdomspensioen

Heb je geen partner of kinderen? Of heeft jouw partner een eigen pensioenregeling die genoeg uitkeert? Op je pensioendatum mag je kiezen het nabestaandenpensioen in te ruilen voor meer ouderdomspensioen. Zo krijg je een hoger maandbedrag als je met pensioen gaat. Bij sommige pensioenuitvoerders gebeurt die inruil automatisch als er geen partner of kinderen bekend zijn. Neem contact op met je pensioenuitvoerder om uit te zoeken hoe het precies zit.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict