Cao Rijscholen in de maak?

Al vele jaren wordt er gesproken over de wenselijkheid van een cao voor de rijschoolbranche. Maar nu kunnen er concrete stappen gezet worden!

Handschoen oppakken


In 2021 heeft een regeringscommissie onder leiding van dhr. Roemer aangegeven dat er een commissie moet komen die werk maakt van inkomensverbetering in de rijschoolbranche. Echter, tot nu toe wordt de handschoen niet opgepakt. CNV wil daarom een hernieuwde poging doen om daarin stevige stappen te zetten. In deze tijd van grote arbeidskrapte lijkt het wenselijk dat er serieus werk gemaakt wordt van stevige stappen in de richting van inkomensverbetering van rij-instructeurs om het beroep überhaupt aantrekkelijk te houden. 

Hulp gevraagd

Binnenkort gaan er gesprekken plaatsvinden tussen werkgevers, brancheorganisates en CNV om te verkennen hoe we die inkomensverbetering concreet handen en voeten kunnen geven, bijvoorbeeld door eindelijk een cao tot stand te brengen. Die gesprekken zijn nog in een pril stadium en daarom zouden we het fijn vinden vanuit CNV als leden bereid zijn om met ons aan de slag te gaan om te komen tot zo'n cao. De pogingen daartoe zijn al vaker gedaan, dus het gevaar van enig cynisme ligt zeker op de loer. Echter, nog nooit was de krapte op de arbeidsmarkt zo hoog en de overheid heeft niet voor niks vorig jaar erop aangedrongen om als branche concreet werk te maken van inkomensverbetering zodat het aantrekkelijker wordt voor professionals om in deze sector aan de slag te gaan.

Als er eens een keer een kans is op goed vakbondswerk in de rijschoolbranche dan is het wel nu.

Dus vind je het leuk om hierover mee te denken ? Woensdag 26 oktober om 19 uur willen we via  Microsoft Teams met elkaar spreken. Meedoen ? Stuur een mailtje of appje naar Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl en je krijgt de teamslink. We hopen je te kunnen begroeten en van je ideeën om tot betere arbeidsvoorwaarden te komen gebruik te kunnen maken zodat we ze kunnen realiseren!

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error