Je rechten en plichten bij ziekte

Wanneer je door ziekte tijdelijk niet in staat bent om te werken, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten. Zo kun je vervelende verrassingen voorkomen en je volledig richten op je herstel. Wij vertellen je wat je moet weten als jij door ziekte (tijdelijk) niet kunt werken.

Ziekmelden: zo doe je dat

Als je ziek bent, is het belangrijk om je direct ziek te melden bij de juiste persoon. Meestal is dit je werkgever of leidinggevende. De regels over ziekmelding staan vaak in je cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Je werkgever mag niet vragen naar je medische situatie. Je bent dus niet verplicht om informatie over je gezondheid te delen, ook niet met een casemanager of verzuimbedrijf. Wat je werkgever wel mag vragen, is de status van lopende projecten en een inschatting van de duur van je afwezigheid.

Arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts

Binnen de eerste week van je ziekteperiode zal je werkgever je aanmelden bij de arbodienst of een zelfstandig bedrijfsarts waarmee zij een contract hebben. Je werkgever mag je vragen om naar de bedrijfsarts te gaan. Het is belangrijk om te weten dat de bedrijfsarts geen medische informatie met je werkgever mag delen. De bedrijfsarts kan wel beoordelen of je ziek bent, een inschatting maken van de duur van je ziekte, bepalen welke taken je nog kunt uitvoeren en advies geven aan je werkgever hoe zij jou kunnen ondersteunen. Is de reden van je uitval werk gerelateerd? Dan is het goed om dit te bespreken met de bedrijfsarts. Samen kunnen jullie zoeken naar een geschikte oplossing.

CNV Vertrouwenspersoon - Ondersteuning tijdens ziekte

Als lid van CNV kan het zijn dat je behoefte hebt aan ondersteuning gedurende je ziektetraject. Of je nu advies nodig hebt tijdens je ziekteverlof of hulp bij een (her)keuring, onze CNV Vertrouwenspersoon staat kosteloos voor je klaar. Zo sta jij er niet alleen voor. Ontdek hoe wij je kunnen helpen.

Lees wat een CNV Vertrouwenspersoon voor jou kan betekenen

Recht op salaris tijdens ziekte

Ook als je (langdurig) ziek bent, is je werkgever verplicht je maandelijks salaris uit te betalen. Als werknemer heb je daarbij een aantal rechten, afhankelijk van je contract:

  • Heb jij een vast contract? Dan is je werkgever verplicht om tijdens de eerste 2 jaar van je ziekte minimaal 70% van je salaris te betalen. In veel cao’s is zelfs afgesproken dat dit het eerste jaar 100% is.
  • Heb je een tijdelijk contract? Dan ontvang je salaris tot het einde van je contract. Let op: als je een Ziektewetuitkering ontvangt of werkt als uitzendkracht, geldt de regel niet altijd.

Daarnaast heeft je werkgever ook een aantal rechten, namelijk:

  • Loonopschorting: je werkgever kan het uitbetalen van je salaris uitstellen, bijvoorbeeld als jij je niet aan de controlevoorschriften houdt.
  • Loonstop: je werkgever kan stoppen met het uitbetalen van je salaris, bijvoorbeeld als je weigert ander passend werk te doen.

Let op: een loonopschorting of loonstop mag niet zonder waarschuwing vooraf plaatsvinden. Je werkgever moet je schriftelijk laten weten dat de betaling van je salaris uitgesteld of stopgezet wordt. Ook moet worden uitgelegd waarom de maatregel wordt genomen.

Op vakantie tijdens langdurige ziekte

Ben je langdurig ziek en zit je in een re-integratietraject? Dan mag je op vakantie, mits je werkgever en bedrijfsarts geen bezwaar hebben. De bedrijfsarts beoordeelt of de vakantie je re-integratie belemmert. Krijg je groen licht, dan zet je daarvoor je verlofdagen in. Ben je volledig arbeidsongeschikt en bestaan er geen re-integratiemogelijkheden? Dan mag je werkgever geen vakantiedagen afschrijven, tenzij je daar zelf mee instemt.

Na 2 jaar ziekte

Tijdens de eerste 2 ziektejaren staat re-integratie centraal. Dit kan betekenen dat jij (tijdelijk) minder uren gaat werken, een aangepaste werkplek krijgt of ander werk gaat doen. Tijdens die eerste 2 jaar mag je werkgever je niet ontslaan. Stelt je werkgever een ontslag met wederzijds goedvinden voor? Ga daar dan niet mee akkoord. Je kunt het risico lopen dat je geen Ziektewet of WW-uitkering van het UWV krijgt. Na 2 jaar ziekte kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Antwoord op je vragen bij het einde van je arbeidsovereenkomst

Waar moet ik op letten als mijn contract eindigt? Met de online tool van CNV Vakmensen ontvang je betrouwbare informatie en advies rond het einde van jouw arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict