Wat is jouw mening over de voorstellen voor de ANWB-cao

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we je dat ANWB het geplande overleg over een nieuwe cao gecanceld had. Daardoor kunnen we nu pas weer aan de slag met jouw cao in oktober. Wat CNV Vakmensen betreft doen we dat dan op basis van een normale voorstellenbrief. Die maken we zodra jij ons hebt laten weten welke prioriteiten jij daar in stelt. Reageer vóór 15 september a.s.

Wat willen jullie veranderd zien in de cao
We vroegen je om aan ons te laten weten met welke voorstellen de bond volgens jou de gesprekken verder in moet gaan. Op basis van de reacties hebben we een aantal voorstellen geschreven. Als jij zelf ook gereageerd hebt, zul je jouw eigen voorstel vast wel herkennen. Misschien iets minder in detail dan jij ons liet weten, maar het gaat in eerste instantie in de voorstellenbrief vooral om de grote lijn.

Jullie voorstellen staan hieronder. We vragen je een Top 8 over deze voorstellen samen te stellen. 

1. Een reële loonsverhoging, zodat je er in ieder geval niet op achteruit gaat en je je boodschappen nog kunt betalen (prijscompensatie dus).
2. Een 80-90-100-regeling, vanaf een bepaalde leeftijd 80% werken voor 90% loon en met 100% pensioenopbouw. In dit kader willen we in ieder geval ook afspraken maken over een RVU-regeling. Dit is een tijdelijke regeling voor werknemers in zware beroepen; werkgever mag gedurende 3 jaar voorafgaand aan pensioen ca 21.000 fiscaal gunstig aan werknemer meegeven, waardoor deze eerder met pensioen kan gaan.
3. Een kortere werkweek. Jullie werken nu 38 uur per week. CNV Vakmensen is van mening dat een 30-urige werkweek veel goeds oplevert voor niet alleen de medewerker, maar ook de werkgever en de samenleving. Wij willen uiteindelijk naar een 30-urige werkweek. Afspraken maken over de stappen die we moeten maken/tijdspad. Bespreken de wens van medewerkers die níet korter willen/kunnen werken.
4. Met een 36-urige werkweek zouden een aantal problemen in de roosters van de mensen van dispatch, ALC en wegenwacht opgelost kunnen worden. Sowieso afspraken maken over gelijkmatiger roosters/meer rust in de roosters. Ook afspraken maken over (niet meer) inroosteren van een late avonddienst vlak voor het vrije weekend of de vakantie; idem een vroege dienst na weekend of op 1e dag na vakantie. Lange weken breken, geen inhaalweekenden meer, minder aanvangsdiensten.
5. Vrij krijgen; losse vrije dagen opnemen is nu bijna niet mogelijk. Vrij krijgen als je een verschoven avonddienst hebt als WW is zo goed als onmogelijk. Ruil je met een collega zodat deze de dienst draait, dan moet jij alsnog op een andere dag een verschoven avonddienst inhalen. Mensen van dispatch en ww kunnen nauwelijks losse verlofdagen opnemen. Bij LSC is het moeilijk om dagen in het hoogseizoen vrij te krijgen. Wij willen afspraken maken waardoor het meer mogelijk wordt om losse verlofdagen op te nemen. Teveel ligt de druk nu bij de medewerker.
6. We willen afspraken maken over de compensatie van medewerkers die een opleiding moeten volgen in eigen tijd. In de afgelopen jaren hebben we hier veel signalen over ontvangen van medewerkers. Steeds meer moeten werkgerichte activiteiten en opleidingen in eigen tijd worden gedaan, naast het normale werk.
7. We willen afspraken maken over thuiswerk; vergoeding, faciliteiten, tijd.
8. We willen dat beginnende wegenwachten tijd krijgen om naast hun werk de opleiding te doen; concreet houdt dit in dat zij een kortere werkweek hebben, wel tegen het normale salaris (opleiding is werk). Op dit moment is de combinatie bijna niet te doen. Verder willen we dat de instapschalen voor startende medewerkers wordt verhoogd.
9. We willen afspraken maken over rouwverlof. Het buitengewoon verlof zoals dat nu in de cao staat, voldoet niet op het moment dat je een naaste verliest. CNV Vakmensen heeft daarover onlangs een brochure uitgebracht.
10. We willen de minima in de loonschalen.
11
. We willen 3 dagen studieverlof voor duurzame inzetbaarheid.
12. We willen de compensatie voor het werken op feestdagen op de ALC gelijk trekken aan de regeling mbt de RC-dagen van de wegenwacht.
13. We willen een bijdrage voor CNV Internationaal.
14. We willen afspraken maken over de duur van de pauze.
15. We willen een verbetering afspreken in de reiskostenregeling.

Jouw reactie vóór 15 september
Wat zijn volgens jou de belangrijkste onderwerpen? Op welke onderwerpen moeten we sowieso een resultaat halen? Maak een Top 8 van wat volgens jou de belangrijkste onderwerpen zijn met deze link. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je op internet jouw Top8 samenstellen met deze link: https://bit.ly/3aNU9b5

Heb je nog vragen of opmerkingen?
Dan kun je mij een e-mail sturen:  Aletta Bulsink, bestuurder CNV Vakmensen.
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl / M 06 20471888