Al het nieuws

Veranderingen bij Retail ANWB

CNV Vakmensen is vorige week net als jullie geïnformeerd over het feit dat ANWB van plan is om van Retail een dochter te maken i.p.v. onderdeel van ANWB.

Eind van de maand
Aan ons is verteld dat er eind juni meer bekend wordt over de plannen en de gevolgen daarvan voor de medewerkers. Zodra wij je daar meer over kunnen vertellen, hoor je uiteraard van ons.

Samenwerking met ondernemingsraad
Bij dit soort veranderingen heeft de OR adviesrecht (en op onderdelen instemmingsrecht). Dat is geregeld in de Wet. Wij hebben ook eerder al contact gehad met de voorbereidingscommissie van de OR om te kijken hoe wij elkaar kunnen helpen zodat het beste resultaat wordt gehaald voor iedereen. Daar hebben wij goede ervaringen mee opgedaan en het is onze bedoeling om ook nu weer intensief contact met elkaar te hebben, waarbij ieder zijn eigen rol heeft.

De OR gaat over de adviesaanvraag, de vakbonden gaan over de manier waarop de gevolgen voor de medewerkers worden opgevangen. En dat laatste doen wij dan zoveel mogelijk in overleg met jou!

Gevolgen
Dat de verandering gevolgen heeft voor de mensen die voor Retail werken, is duidelijk. Welke gevolgen precies moeten wij nog afwachten. Natuurlijk gaan wij er voor zorgen dat er voldoende oog is voor jouw belangen. Dat kunnen wij het beste samen met jou. Doe dus met ons mee! Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Mail ze mij via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Lid worden van CNV Vakmensen
Wij zullen er de komende tijd alles aan doen om jou steeds zo snel mogelijk helemaal geïnformeerd te houden. Ook jouw collega die nog geen lid is maar ook de informatie wil én ook wil dat zijn of haar belangen goed worden behartigd, kan dat regelen door nú lid te worden van CNV Vakmensen. Dat kan via https://www.cnv-ledenwerven.nl/

Aletta Bulsink
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl