Vakbondsleden stemmen in met cao-akkoord ANWB

De leden van CNV Vakmensen en FNV konden tot gisteravond stemmen over het bereikte cao-resultaat. Bijna 95% van de leden van CNV Vakmensen heeft vóór de gemaakte afspraken gestemd. Ook de leden van FNV stemden in. We kunnen de afspraken daarom nu definitief maken. In deze nieuwsbrief wat meer achtergrond hierover, en ook over wat CNV Vakmensen heeft gedaan om jou veiliger je werk te laten doen tijdens Corona!
Allereerst over de cao
Dank jullie wel voor jullie reacties en je instemming met de gemaakte afspraken. We zijn er trots op en blij mee dat we namens jullie mogen onderhandelen. We hebben ANWB laten weten dat onze leden hebben ingestemd. Daarmee kan er nu uitvoering worden gegeven aan de gemaakte afspraken. Het eerste waar je iets van gaat merken is de loonsverhoging van 1% per 1 december. We gaan wat ons betreft zo snel mogelijk aan de slag met de uitvoering en uitwerking van de afspraken die we hebben gemaakt.
We zullen jullie daarover steeds weer blijven informeren. Houd je mailbox dus in de gaten.
En we zullen je overigens ook regelmatig vragen om met ons mee te denken. Doe dat alsjeblieft want alleen op die manier kunnen we goede afspraken (blijven) maken.

Aanvullende vragen over cao-afspraken
In onze nieuwsbrief van medio november waarin we schreven dat er een onderhandelingsresultaat was bereikt, hebben we geprobeerd kort en krachtig te vertellen wat we hebben afgesproken. We hoorden bijvoorbeeld dat er vragen zijn over de RVU-regeling (eerder stoppen met werken) en de mobiliteitsregeling. Ik zal hieronder nog wat aanvullende informatie geven, maar soms blijft het ingewikkeld. We kunnen ons voorstellen dat je vragen houdt. Je kunt dan ook altijd bellen of mailen met één van onze kaderleden uit de onderhandelingsdelegatie: Sandra Hof van de Alarmcentrale in Assen (shof@anwb.nl), Marcel Spruijt van Wegenwacht Noordwest (mspruijt@anwb.nl; 06-5326 7648) of Alex Wentzel van Wegenwacht Noordwest (awentzel@anwb.nl).

Mobiliteitsregeling
Vanaf 1 januari 2021 krijg je een reiskostenvergoeding die gebaseerd is op de keuze van je vervoermiddel. Je krijgt over alle gereisde kilometers een vergoeding (met een maximum van 40 km enkele reis). Werk je thuis, dan krijg je een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag.
Je kunt per werkdag beslissen op welke manier je naar je werk gaat. Er komt een app die dat bij gaat houden. Die app is er niet direct op 1 januari. ANWB hoopt dat de app in het voorjaar beschikbaar zal zijn.
We kregen vooral vragen over de fietsvergoeding. Als je een nieuwe (elektrische) fiets of speed-pedelec aanschaft, krijg je in 2021 en 2022 een subsidie van 10%. Als je op je fiets naar je werk gaat, krijg je € 0,15 per kilometer. De schenkfietsregeling komt weliswaar te vervallen per 1 januari 2021 maar als jij de fiets die je met subsidie aanschaft, inderdaad gebruikt voor je woon-werkverkeer, kun je (afhankelijk van de afstand) in 1-3 jaar tijd de kosten van je fiets terugverdienen. Een rekensom. Je krijg 15 cent per gefietste kilometer woon-werkverkeer. Uitgaand van maximum van 40 km enkele reis, krijg je dan per dag 12 euro. Als je fulltime werkt en het hele jaar fietst, bedraagt je vergoeding voor woon-werkverkeer 2400 euro in een jaar (12 x 5 dagen x 40 weken). Je fietst waarschijnlijk niet elke dag en je werkt waarschijnlijk meer dan 40 weken per jaar, en het voorbeeld is ook niet bedoeld om volledig te zijn, maar dan heb je wel een indruk.

RVU, eerder stoppen met werken
We gaan nu zo snel mogelijk in overleg over de concrete invulling van de regeling, omdat de eerste mensen al klaar staan om hier gebruik van te maken. Jullie horen daar zo snel mogelijk over.
Als je voldoet aan de criteria (werkzaam in één van de in art. 5.2. van de cao genoemde functies; jouw 1e AOW-dag is uiterlijk op 31 december 2028) en je denkt er over om gebruik te maken van de regeling, laat je dan (ook financieel) goed informeren over de ins en outs van de regeling VOOR JOU.
Waarom geldt de regeling maar voor 5 jaar? Dat heeft te maken met de afspraken uit het pensioenakkoord van eerder dit jaar. Wij maken maximaal gebruik van de regeling.
Waarom niet voor iedereen die vóór 1 januari 2029 zijn of haar eerste AOW-dag heeft? Uiteraard hebben wij dat voorgesteld, maar het is ons niet gelukt om hierover in deze cao afspraken te maken. Dat heeft onder andere te maken met het oorspronkelijke uitgangspunt van deze regeling, namelijk dat deze alleen mocht worden aangeboden aan mensen in zware beroepen. Maar voor ANWB spelen uiteraard ook de kosten mee. Wij hebben voorgesteld om een 80-90-100-regeling voor de andere medewerkers af te spreken, maar dat was tijdens deze cao onbespreekbaar. In onze kringen zeggen we dan "tel je zegeningen" en wij zijn blij dat wij de afspraak hebben kunnen maken voor degenen die volgens onze eigen ANWB-cao werkzaam zijn in een zwaar beroep.

Heb je nog vragen?
Heb je toch nog vragen, bel of mail dan. Uiteraard mag je mij mailen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl, maar je kunt hiervoor ook terecht bij je collega's Sandra Hof, Marcel Spruijt en Alex Wentzel. Doe dat!

Dan over het werken in tijden van Corona
We hebben je daarover in de afgelopen tijd niet apart geïnformeerd want je kreeg al zoveel berichten over de cao, maar CNV Vakmensen heeft er in oktober/november heel hard voor geknokt dat er meer rekening zou worden gehouden met situaties waarin met name de hulpverleners op de weg terecht kwamen. Het is mede dankzij sterke druk vanuit het CNV dat er nu een vraag over Corona in de app staat waarmee mensen met pech zich kunnen melden. Ook worden de testlocaties nu automatisch gemeld bij zowel de telefonische als digitale intake. Er wordt vervolgens met jou overlegd en de keuze is vervolgens aan jou. In ieder geval kan er hierdoor niet meer sprake zijn van onverwachte en ongewenste verrassingen. Wij zijn blij dat ANWB deze maatregelen op ons uitdrukkelijke verzoek toch heeft genomen.

Wat heb je eigenlijk aan de vakbond?
Ook in 2020 heeft CNV Vakmensen zich hard gemaakt voor de belangen van de medewerkers van ANWB. In het voorjaar en ook nu tijdens de 2e Coronagolf praatten/praten we met ANWB over de omstandigheden waaronder jij en je collega's jullie werk moeten doen. Dat doen we op basis van mails en telefoontjes die we van jullie krijgen en dat kunnen we ook alleen maar zó doen dankzij die mails en telefoontjes.
Jullie cao kwam er niet zomaar. Je weet misschien nog dat we begonnen met een bod van ANWB voor een eenmalige uitkering van 300 euro bruto en kijk eens wat er nu ligt.
In 2020 bereikten we mooie resultaten. Maar we zijn er nog lang niet. Er is nog veel te doen in 2021 en daarna.
Daarvoor is het nodig dat zoveel mogelijk mensen meedoen met CNV Vakmensen en lid worden van de bond. Praat met je collega en overtuig hem of haar van het lidmaatschap. Want zo normaal het is dat je lid bent van de ANWB als je een auto rijdt, zo normaal is het om lid te zijn van de vakbond als je werkt. En jij bent toch wel ietsje belangrijker en waardevoller dan een auto, of niet dan.
https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 47 18 88
a.bulsink@cnvvakmensen.nl