Update verlofregeling ANWB

Vorige week stuurden we je een nieuwsbrief naar aanleiding van de onrust die was ontstaan door de veranderingen die ANWB wil doorvoeren m.b.t. het aanvragen en toekennen van verlof voor de medewerkers in de hulpverleningsorganisatie. Omdat het belangrijk is dat je goed geïnformeerd bent, sturen we je hierbij een update.

Nog geen inhoudelijke reactie van ANWB

Helaas hebben we nog geen inhoudelijke reactie van ANWB ontvangen. Daar begrijpen we echt helemaal niets van. ANWB heeft deze week uitlegsessies georganiseerd. Op de manier van communiceren is inderdaad heel veel aan te merken, maar zolang er niets verandert aan de plannen, blijft de kritiek overeind staan. Wij hebben vorige week een uitgebreide mail gestuurd aan ANWB waarin we hebben verteld wat onze belangrijkste kritiekpunten zijn. Ook daar hebben we nog geen reactie op gehad.

Goede bedoelingen

We begrijpen dat de boodschap van ANWB is dat het allemaal goed bedoeld is. Dat is mooi maar dan is het des te erger dat men dat verpakt in het uitkleden van cao-afspraken en het naast zich neerleggen van wettelijke bepalingen m.b.t. verlof. De eenzijdige aanpassing van de vakantieperiode van (maximaal) 12 naar 17 weken, maximaal 21 dagen verlof, niet meer 2x 2 weken verlof, beperkingen m.b.t. het opnemen van losse verlofdagen, het ontbreken van schriftelijke afwijzingen op verlofaanvragen (dat afwijzen is overigens wel aan regels gebonden): het is in strijd met de cao/Wet maar ANWB houdt (vooralsnog) voet bij stuk. Let wel, nergens in het stuk JAARWERK 2024 of in de Q&A staat dat je gegarandeerd 21 dagen verlof krijgt (op het moment dat jij dat wilt). Wat er wél staat is dat je niet meer dan 21 dagen (plus 2 dagen evt.) aan mag vragen. In de cao hebben we die beperking helemaal niet opgenomen. Al wil je 3 maanden verlof aanvragen; als je maar genoeg verlofdagen hebt, dan kan dat. Althans, volgens de Wet en volgens de cao, maar niet volgens ANWB. Zo werkt het niet. Goede bedoelingen geven geen garanties en geen rechten. Goede bedoelingen zijn mooi, maar ze gelden tot de voordeur.

Ondertussen gaat ANWB door

We hebben gehoord dat jullie deze week een uitvraag hebben gekregen waarbij wordt gevraagd of je vóór 2 oktober door wilt geven wanneer je verlof wilt hebben in de periode januari-maart 2024. Omdat je nog geen basisjaarrooster hebt, is dat lastig maar ik heb begrepen dat je kunt doortellen op basis van het rooster 2023 en dat je dan zelf kunt vaststellen in welke weekenden je vrij bent en wat je rustdagen zijn. Het is omslachtig maar volgens mij niet anders dan andere jaren. ANWB belooft dat je uiterlijk 11 oktober hoort of je verlofaanvraag is toegekend. Dat is een goed begin, want binnen 14 dagen en je verlof kan dan nog worden opgenomen in het lopend basisjaarrooster dat je op 15 december moet ontvangen. Wij hopen natuurlijk dat er alleen maar verlofaanvragen worden toegekend, maar als dat niet zo is, dan geldt de Wet en moet ANWB jou schriftelijk laten weten waarom jouw verlofaanvraag is afgewezen. Afwijzen van verlofaanvragen kan niet zo maar. In de vakantiewetgeving is de positie en de wens van de medewerker zeer belangrijk. 

Ondernemingsraad

Een werkgever die besluit een andere verlofregeling toe te passen, heeft instemming van de OR nodig. Het instemmingsrecht is één van de sterkste rechten die een OR heeft. Als die niet aan de OR is gevraagd, dan heeft de OR 4 weken de tijd om het besluit nietig te verklaren. De werkgever moet dan onmiddellijk stoppen en mag niet verder gaan. We hebben de ondernemingsraad daarom gevraagd om de nietigheid van de nieuwe regeling in te roepen. 
Helaas heeft de OR van ANWB HV besloten daar geen gebruik van te maken.

Ons advies aan jou

Als je vrij wilt hebben in de eerste drie maanden van 2024 vraag dat dan aan. Op dat punt handelt ANWB nog conform Wet en cao. Maak een kopie van je aanvraag en bewaar die. Wordt je aanvraag toegekend; mooi. Wordt je aanvraag niet toegekend: ANWB moet je schriftelijk informeren over de afwijzing en de reden van afwijzing. Laat het ons weten. Samen met onze juristen zullen we kijken of en wat we ertegen kunnen doen.

Hoe verder

Eerlijk gezegd hadden we verwacht dat ANWB contact met ons zou opnemen om te praten over de ontstane situatie. Als dat alsnog gebeurt, dan zullen we je dat natuurlijk laten weten. Wij zullen niet akkoord gaan met het niet nakomen van cao-afspraken of wettelijke bepalingen. Wij beraden ons nu op de vraag welke stappen we het beste kunnen nemen om jullie belangen te behartigen. In de afgelopen week kregen we veel mailtjes van jullie. We hopen dat we op de meeste vragen met deze nieuwsbrief antwoord hebben gegeven. Mocht je de nieuwsbrief van vorige week niet meer hebben, dan kun je die vinden als bijlage bij dit bericht. Natuurlijk zullen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Dit is het moment om lid te worden van CNV Vakmensen

Ben jij het ook niet eens met de manier waarop het nu gaat? Meld je aan bij CNV Vakmensen
en zorg dat jouw stem gehoord wordt. Aanmelden kan via deze link. Als je je nu aanmeldt, tel je direct mee. De contributie is € 20,23 voor 6 maanden. Stuur dit bericht vooral ook door naar je collega's!

Aletta Bulsink
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06-2047 1888
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error