Update verlof ANWB HV

Op woensdagavond 20 december heeft CNV Vakmensen samen met FNV gesproken met ANWB over de eerste uitkomsten m.b.t. de vakantie-aanvragen. Vanwege ziekte aan de kant van ANWB kon dat gesprek helaas niet echt de diepte in gaan. Toch alvast een korte update én de oproep om je vooral te melden als je vragen of opmerkingen hebt over je verlof (aanvraag/afwijzing).
Zienswijze ANWB
Volgens ANWB zijn er geen verlofaanvragen voor de 'hoofdvakantie' afgekeurd. Dat is niet wat wij hebben gehoord. Ik weet in ieder geval van één geval waarin het zomerverlof wél is afgekeurd en ik heb ANWB dus gevraagd hoe het kan dat er vanuit ANWB wordt gecommuniceerd dat er 0 afgekeurde aanvragen zijn.
Vraag aan jou: is jouw verlof voor de 'hoofdvakantie' afgekeurd? Laat het me weten door mij een mail te sturen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl .

Gewijzigde aanvragen
Niet alle aanvragen zijn onverkort gehonoreerd. We kregen een overzicht waarbij op regioniveau werd uitgesplitst of verlof was toegekend. Landelijk is 84% van de verlofaanvragen volgens de 1e voorkeur goedgekeurd. TI valt daarin in negatieve zin op, want slechts 71%; NW en Zuid daarentegen scoren bovengemiddeld goed, respectievelijk 95% en 91%.
Bij dispatch werd 13% van de aanvragen gedeeltelijk afgekeurd.
Ik heb gevraagd om meer informatie. Ik wil weten wat de aantallen verlofaanvragen zijn die zijn goedgekeurd, gewijzigd en afgekeurd. Dan kunnen we beter beoordelen wat de percentages nu precies zeggen. Die informatie krijgen we nog.

Verlof in het eerste kwartaal van 2024
Ook hiervan kregen we een overzicht met toegekende en afgewezen aanvragen. Volgens de toelichting zijn alle aanvragen (met uitzondering van weekendruilingen) goedgekeurd, maar de percentages zien er anders uit. Natuurlijk hopen we dat alle aanvragen zijn goed gekeurd, maar dat kunnen we niet uit de cijfers halen. Wél zien we dat ANWB daar stelt dat wegenwachten zelf hun werkweekend moeten wegruilen. Wij vinden dat geen taak voor de wegenwacht. Verder hebben we ANWB nog een keer verteld dat wij af willen van de inhaalweekenden en dat er in de cao geen verplichting staat om 26 weekenden te MOETEN werken. In art. 15.8 lid 3a (blz. 82) staat dat je 26 weekenden VRIJ MOET ZIJN. In gunstige zin afwijken mag altijd, dus meer weekenden vrij, minder mag niet.
Deze discussie voeren we al een tijdje en ik ben bang dat we daar voorlopig nog niet van af zijn (het komt zéker in onze voorstellenbrief voor de cao terug).

Incidenteel verlof
Ook kregen we bericht over het toekennen van incidenteel verlof. Je hebt bericht gehad over de losse verlofdagen in de eerste 2 maanden van 2024. Alle andere aanvragen voor 2024 zijn (nog) niet toegekend.
Volgens ANWB moet dat op 21 januari in je rooster staan, maar zo staat het niet in de cao. 
De eerste aandacht gaat natuurlijk uit naar 'de hoofdvakantie', maar dat wil niet zeggen dat voor wat betreft de losse verlofdagen de cao of de wet niet hoeft te worden nageleefd.
Heb jij verlof aangevraagd en nog geen bericht gehad of is je verlof afgewezen, neem contact op mijn collega's van de individuele belangenbehartiging via info@cnvvakmensen.nl.

Nieuwe afspraak met ANWB
Het belangrijkste is dat we op korte termijn met ANWB praten over 'de hoofdvakantie'. In verband met de feestdagen en vakantie lukt het niet om dat overleg te hebben vóór 8 januari a.s. We hebben er voor gepleit om op 8 januari verder te praten, dan ook over bijvoorbeeld het feit dat er geen uitvoering wordt gegeven aan de afspraak tussen de vakbonden en ANWB van 6 oktober jl. Er zou geen sprake zijn van beperkingen; je kon net als voorheen gewoon 2x2 weken aanvragen, of 2 weken + 1 week. Er zijn nu verlofaanvragen deels afgekeurd, omdat alleen (de eerste) twee weken zijn goedgekeurd. Dat is niet volgens afspraak. Dat ANWB het formulier niet zo snel aan kon passen betekent niet dat de afspraken die we begin oktober hebben gemaakt, niet gelden.
We snappen echt wel dat het een lastige puzzel is, maar afspraak is afspraak. 
En niet vergeten: afwijzen mag alleen met een zwaarwichtige reden en alleen schriftelijk! Wordt je verlof afgewezen, wil je het laten toetsen? Neem contact op met info@cnvvakmensen.nl

Vinger aan de pols
Ook in 2024 gaan we door en blijven we ons inzetten voor jouw belangen. Doe mee en zorg dat CNV Vakmensen nog sterker wordt bij ANWB. Dat kan door je collega lid te maken van de vakbond die voor jou klaar staat en die er voor zorgt dat jij gezien blijft worden. Samen kom je verder! Klik hier om je collega als lid aan te brengen en ontvang hiervoor een VVV cadeaucode ter waarde van 20 euro.

Ik wens jullie fijne feestdagen en vooral een gezond en gelukkig 2024!

Aletta Bulsink
bestuurder
a.bulsink@cnvvakmensen.nl
06- 204 71 888

NB ik ben vrij tot 8 januari. Tijdens de feestdagen zijn onze kantoren gesloten. Van 22 december tot 8 januari zal CNV Info ook werken met een beperktere bezetting. Daardoor kan het iets langer duren voordat je contact met ons hebt of je vraag is beantwoord. Ik reken op je begrip.