Tips van CNV Vakmensen voor medewerkers van ANWB

In deze nieuwsbrief vind je informatie over allerhande zaken die betrekking hebben op jouw baan bij ANWB. Lees het, deel het en doe er je voordeel mee.

Allereerst een cao-afspraak die je geld kan opleveren: het FIT-budget

Vanaf 1 januari 2023 is er het een en ander veranderd m.b.t. het FIT-budget. Even extra opletten dus.
Elke medewerker van ANWB heeft een FIT-budget van € 700,00 (ook als je parttime werkt). Anders dan voorheen kun je het FIT-budget niet meer opsparen. Het budget vervalt aan het eind van het jaar. 
Dat is zonde natuurlijk, want het is geld waar je leuke dingen mee kunt doen, bijvoorbeeld een meer hobbymatige opleiding volgen (de voorwaarde dat het je kansen op werk moet vergroten is vervallen): leuk als je altijd al een andere taal hebt willen leren, een muziekinstrument hebt willen leren bespelen, wilt leren beeldhouwen of schilderen, etc. Ook kun je het geld gebruiken voor de aanschaf van een fiets en sportproducten, voor airpods of een wiebelkruk, voor sportabonnementen of voor het verduurzamen van je huis. Het gaat om een pilot die tot doel heeft dat meer mensen gebruik maken van het beschikbare budget. Je hebt nog twee maanden de tijd; laat het geld niet verloren gaan.

Een cao-afspraak die de wegenwachten tijd kan opleveren: voorbereidingstijd verplichte certificeringen

In de cao hebben we, op verzoek van de wegenwachten, afgesproken dat de gemiddelde voorbereidingstijd op verzoek van de medewerker in het rooster zal worden ingepland. 
De opleidingen voor REVI en EV zijn verplichte opleidingen/certificeringen. Ze horen bij het werk. CNV Vakmensen heeft er daarom voor gepleit dat niet alleen de certificering/opleiding zelf moet worden ingeroosterd, maar ook (gemiddelde) voorbereidingstijd. Vraag daar dus om als jij aan de beurt bent. Dat scheelt je (vrije) tijd.

Als je ziek bent, mag je dat geen verlofdag kosten

We werden geïnformeerd over een instructie m.b.t. ziekte waarbij werd gesuggereerd dat je, als je ziek bent, je dienst op een ander moment zou moeten inhalen of eventueel een vakantiedag zou moeten inleveren. 
We hebben direct contact opgenomen met ANWB , want dit kan natuurlijk niet en gelukkig vindt ANWB dat nu zelf ook. De instructie zal worden aangepast.
Ben je ziek en heb je vragen over je rechten en wat je moet doen? Neem contact op met mijn collega's van de individuele belangenbehartiging via info@cnvvakmensen.nl

Verlofaanvragen

De mensen die werken bij HV konden tot 30 oktober hun verlofverzoeken indienen. De roostermakers zijn nu druk bezig met het behandelen van de aanvragen. Op 9 oktober jl heeft ANWB, naar aanleiding van de consternatie en overleggen daarover met CNV Vakmensen en FNV, een bericht op Talks gezet over de procedure. Wij houden de vinger aan de pols en hebben gevraagd om een overleg medio december om de uitkomsten van de verlofaanvraagprocedure te bespreken. Op dit moment loopt de uitvraag voor de medewerkers van de ALC. Wij zijn hierover deze week geïnformeerd door ANWB. 

De cao loopt over een paar maanden af

Op 31 maart 2024 loopt de cao van ANWB af. Het is de bedoeling dat er voor die tijd nieuwe afspraken zijn gemaakt, zodat er direct aansluitend op 1 april een nieuwe cao klaar ligt. Of dat gaat lukken is natuurlijk ook afhankelijk van de vraag of ANWB en de vakbonden het eens worden over een aantal belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld de loonsverhoging.
Het eerste cao-overleg vindt plaats op 9 januari a.s. Je ontvangt van ons binnenkort een apart bericht over de inzet voor de cao. Wat vind jij belangrijk om te veranderen in de cao.

Steeds meer collega's weten CNV Vakmensen te vinden

Deel deze nieuwsbrief met je collega's en praat over de onderwerpen die er in staan. Beter nog, overtuig ze er van om zich ook aan te sluiten bij CNV Vakmensen. De contributie bedraagt op dit moment niet meer dan € 20,23 voor een half jaar. Dat is per maand gelijk aan de prijs van een pilsje/cappuccino. Daarvoor krijg je advies, hulp, ondersteuning, een betere cao en nog veel meer.
Kijk op onze site voor de voordelen van het vakbondslidmaatschap Onze diensten en ledenvoordelen - Vakmensen | CNV Vakmensen
Als jij je collega lid maakt van CNV Vakmensen krijg jij een bon van € 20,00. Member Get Member - Bestaande leden november 2022 - cnv-ledenwerven.nl

Wij zijn er voor jou

Je kunt mij natuurlijk ook altijd bellen of mailen. Of één van onze kaderleden, jouw collega's: Clio Stronk, Els Knowles, Sandra Hof, Pieter de Porto, Eric van Alem, Sander Bijl, Carlo van Straten, Cees Stange, Martijn Dubbelman, Marcel van der Lans, Marco Tops en Maurice Snellen.

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen 
M 06 204 71 888
E a.bulsink@cnvvvakmensen.nlStel hier je vraag

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error