Spannende dagen bij ANWB: is jouw verlofaanvraag toegekend?

In de cao van ANWB is bepaald dat wegenwachten op 15 december het rooster krijgen met daarin het toegekende verlof. Het zijn spannende tijden dus. Is het verlof toegekend? Of toch afgewezen? Hetzelfde geldt voor de medewerkers van de alarmcentrale en het ledenservicecenter. Zij horen deze maand ook of hun verlof is toegekend, of niet. Daarom nog maar even weer wat informatie op een rij.

Over toekennen of afwijzen van verlof

In september was er veel onrust onder medewerkers van hulpverlening, nadat ANWB vanuit het niets nieuwe regels en voorwaarden stelde bij de aanvraag van het verlof. CNV Vakmensen heeft ANWB toen gewezen op de cao en de wet, waarna ANWB begin oktober terug kwam op haar eerdere insteek.
Voor jullie nog even de belangrijkste zaken op de rij.
In de wet is bepaald dat verlof in principe wordt toegekend conform de wens van de werknemer. Een werkgever kan een verlofverzoek alleen afwijzen als hij daar een gewichtige reden voor heeft. Als verlof wordt afgewezen, dan moet dat schriftelijk gebeuren en onder vermelding van de gewichtige reden(en).
Natuurlijk hopen wij dat alle verlofaanvragen worden toegekend, maar we hebben al enkele signalen gehad dat dat misschien toch niet het geval zal zijn.
Als jouw verlofaanvraag is afgewezen en je hebt daar vragen over, meld je dan bij de individuele belangenbehartigers van CNV Vakmensen. Dat kan via info@cnvvakmensen.nl


We hebben gehoord dat mensen zijn gebeld omdat hun aanvraag niet of niet helemaal kan worden gehonoreerd. Wij vinden het logisch dat gekeken wordt of er een passende oplossing gevonden kan worden (waar jij het mee eens bent) als je aanvraag niet direct gehonoreerd kan worden. Maar een telefoontje plegen volstaat niet. Nogmaals, een afwijzing moet schriftelijk en onder vermelding van gewichtige redenen plaats vinden.
Op woensdagavond 20 december hebben we overleg met ANWB over de uitkomsten van de verlofaanvraag. 

Alarmcentrale en Leden Service Center

Hetzelfde geldt voor de medewerkers van de alarmcentrale en het Leden Service Center. Zij horen vlak voor Kerst/deze maand of hun aanvraag is gehonoreerd of niet. Ook voor hen geldt: is je aanvraag niet toegekend, dan moet je een schriftelijke afwijzing ontvangen met daarin de gewichtige reden.
Ben je het daar niet mee eens of heb je er vragen over? Neem contact op met de collega's van info@cnvvakmensen.nl

Let op: ook wij vieren Kerst en er zijn veel collega's met kerstvakantie tussen 21 december en 8 januari. Beantwoording kan dus wat langer op zich laten wachten; ik hoop op je begrip. 

Als je ons nog niet kunt bereiken, laat dan wel alvast aan je werkgever weten (schriftelijk) dat je het niet eens bent met het afwijzen van het verlof en dat je daarover (juridisch) advies hebt aangevraagd bij de bond. (Dat geldt ook voor ANWB-ers op andere afdelingen).
Net als in de afgelopen jaren hebben we in januari/februari overleg met de alarmcentrale over de verlofaanvragen, de aanpassingen, de uitkomsten en de redenen van wijzigingen of afwijzingen.

Geen ADV op feestdagen voor accu servicemedewerkers

We werden geïnformeerd over het feit dat er in roosters van ASM-ers adv was ingeroosterd op feestdagen. Dat kan niet.  In art. 5.4. lid 7d (op blz. 38) staat het heel duidelijk "indien een roostervrije dag zou samenvallen met een feestdag of met bijzonder verlof, dan wordt op een ander moment een roostervrije dag gegeven". 
We hebben ANWB hier op gewezen en onlangs kregen we bericht dat ANWB erkent dat er een fout is gemaakt. De roosters worden aangepast. Er zal geen sprake zijn van adv op (één van) de aankomende feestdagen. Let op: waren er bij jou adv-dagen ingeroosterd? Dat klopt niet, die dagen moet je op een ander moment alsnog genieten.

In januari begint het overleg over een nieuwe cao

De cao loopt af op 1 april 2024. Eind januari beginnen we het overleg over een nieuwe cao. We stuurden jullie een enquête met daarin een aantal vragen en stellingen. Heel veel collega's vulden die enquête in. Heel erg bedankt. We voelen ons gesteund. Wij kunnen daardoor (nog) beter voor jou en jouw belangen opkomen.
Met de uitkomsten stellen we de voorstellenbrief op. Als die klaar is (medio januari) krijg je die uiteraard ook toegestuurd.

Heb je zin om met ons mee te denken?

CNV Vakmensen heeft een actieve, betrokken groep leden uit allerlei geledingen van ANWB die samen met mij nadenkt over de beste manier om er voor te zorgen dat jouw belangen voor het voetlicht komen. Toch kunnen we altijd meer meedenkers gebruiken. Heb je interesse? Stuur mij dan een mailtje via a.bulsink@cnvvakmensen.nl 

Maak je collega lid van CNV Vakmensen

Het is de tijd dat werknemers meer invloed krijgen, maar dan moeten er ook meer werknemers lid worden! Op dit moment is er een zeer aantrekkelijk aanbond om lid te worden, maar ook voor jou om iemand lid te maken! Het nieuwe lid betaalt voor de eerste 6 maanden totaal maar €20,23 en jij krijgt als aanbrenger een waardebon van €20,00!
Member Get Member

We wensen je goede feestdagen toe en natuurlijk blijven wij ons ook in 2024 voor je inzetten.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06 2047 1888