Sociaal Plan ANWB BV verlengd tot 1 januari 2025

CNV Vakmensen, ANWB en FNV hebben afgesproken het huidige Sociaal Plan van de ANWB BV ongewijzigd te verlengen tot 1 januari 2025. In het Sociaal Plan staan afspraken waar medewerkers die te maken krijgen met een verwachte organisatieverandering op terug kunnen vallen. Het gaat daarbij om faciliteiten om eerder en intensiever te werken aan je inzetbaarheid en om een financieel vangnet bij reorganisaties, zoals de ontslagvergoeding.

Duidelijkheid nodig omdat sociaal plan binnenkort afloopt

Het huidige Sociaal Plan loopt af op 1 september 2023. In dit Sociaal Plan is de arbeidsmarktfitfase geïntroduceerd. We (ANWB en de vakbonden) hebben nu de eerste ervaringen opgedaan met het Sociaal Plan. Daarnaast hebben we in het voorjaar een enquête gehouden onder medewerkers die de arbeidsmarktfitfase hebben afgerond, waarin we hun ervaringen hebben gevraagd. Dat heeft ons aandachtspunten opgeleverd waar we met elkaar verder aan willen werken in de periode tot 1 januari 2025.

Het Sociaal Plan wordt nu ongewijzigd verlengd; dat betekent dat alle afspraken zoals die over de arbeidsmarktfitfase en de ontslagvergoedingen blijven gelden.

Jouw mening telt

Wij (CNV Vakmensen en FNV) leggen de afspraak tot verlenging van het Sociaal Plan ter goedkeuring voor aan onze leden.
Jullie hebben immers het laatste woord. De belangrijkste boodschap die jullie aan ons hebben meegegeven was "zorg dat de ontslagvergoeding niet lager wordt" en het liefst wilden jullie dat het sociaal plan zou worden verlengd.
Dat gebeurt nu en daarom leggen we dit akkoord met een positief advies aan jou voor.
Er kan worden gestemd over dit bereikte resultaat.
Daarvoor heb je de tijd tot en met 12 juli 2023.

LET OP: leden ontvangen hierna een apart bericht om te stemmen!

We gaan er vanuit dat jij, net als wij, blij bent met deze uitkomst en dus vóór zult stemmen.
Als de leden van de vakbonden akkoord zijn gegaan, is de afspraak over de verlenging van het sociaal plan tot 1 januari 2025 definitief.

Het Sociaal Plan geldt voor medewerkers die vallen onder de cao van ANWB BV.

Heb je vragen of wil je iets laten weten?

Stuur mij een email via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Samen kom je verder

Dit resultaat hebben we bereikt door jouw lidmaatschap en de niet-aflatende inzet van onze kaderleden/actieve leden werkzaam bij ANWB. Deze keer bestond de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen uit Aletta Bulsink. Clio Stronk, Eric van Alem, Marcel van der Lans en Pieter de Porto.

Er verandert veel bij ANWB

Dan is het goed om te weten dat je terug kunt vallen op een vakbond die zich elke dag opnieuw inzet voor jouw belangen. Samen gaat dat beter, met nog meer collega's die lid zijn van CNV Vakmensen gaat dat nóg beter. Maak je collega attent op de voordelen van het vakbondslidmaatschap en wijs ze op het actietarief. Je kunt nu lid worden van de bond voor slechts €20,23 voor 6 maanden. Dat is iets meer dan 3 euro per maand; goedkoper dan een biertje en beter voor je portemonnee:)
ledenwervenleden

Aletta Bulsink
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06 2047 1888