Overleg sociaal plan ANWB, opgehaalde input gedeeld

Op 17 juni jl. hebben CNV Vakmensen, FNV en ANWB met elkaar gesproken over een sociaal plan voor ANWB. Tijdens dit overleg hebben vakbonden de uitkomsten van de online achterbanraadpleging gedeeld.
Toelichting
Zowel ANWB als vakbonden hebben nog eens de eigen standpunten verduidelijkt en benadrukt.
Er is uitgebreid gesproken over de verschillende fases en wat we ons daarbij voorstellen. Het gaat dan met name om fase 3, waarin er weliswaar gedachtenvorming is over toekomstige veranderingen maar waarbij medewerkers en medezeggenschap nog niet echt geïnformeerd en betrokken zijn, en om fase 4 wanneer de plannen concreter zijn maar nog niet op persoonsniveau uitgedacht en uitgewerkt.
Waar het onderscheid precies zit en wat dit betekent, is lastig in theorie te duiden. Dat hebben jullie en wij met elkaar tijdens de bijeenkomsten ook al vastgesteld.
ANWB en vakbonden hebben (nog) verschillende ideeën over de maatregelen en hulpmiddelen die nodig zijn tijdens de diverse fases in het veranderingsproces.

1 juli verder
Op dit moment kunnen we je niet veel meer vertellen dan dat we in gesprek zijn en dat we op 1 juli verder gaan. Het is de ambitie van ANWB en vakbonden om er dan uit te zijn, zodat we je nog voor de zomer kunnen vragen hoe jij over de maatregelen denkt.
Maar belangrijker dan het moment waarop we het met elkaar eens willen proberen te zijn, is de vraag of we het eens worden over de inhoud.
Op 1 juli gaan we de hele dag verder met elkaar in gesprek. Je hoort zo snel mogelijk daarna van ons.

Vragen/opmerkingen/suggesties
Wil je iets zeggen of vragen, stuur mij dan een e-mail via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl