Oproep aan ANWB-ers: sluit je aan bij de actie voor behoud RVU op 27 maart

Op 27 maart a.s. voeren de politiebonden en andere hulpverleners op de weg actie voor het behoud van de RVU/de zwaar-werk-regeling. Omdat deze regeling dreigt te verdwijnen, komen groepen werknemers in allerlei sectoren in actie. CNV Vakmensen roept jou op om hieraan mee te doen, op 27 maart a.s. In deze nieuwsbrief lees je meer.

Hoe zit het nou precies

Bij ANWB hebben we ook een cao-afspraak waarin is overeengekomen dat bepaalde groepen medewerkers (voornl. hulpverleners op de weg en anderen die langdurig in onregelmatige dienst hebben gewerkt) gebruik kunnen maken van de RVU. De mogelijkheid om gebruik te maken van de RVU/een RVU-regeling af te spreken is onderdeel van het pensioenakkoord dat we enkele jaren geleden hebben afgesproken met het kabinet en de werkgevers.
Die regeling loopt af op 1 januari 2026. Concreet betekent het dat je op z'n laatst op 31 december 2025 kunt gaan deelnemen aan de RVU. Ben je deelnemer, dan heb je gedurende maximaal 3 jaar voor je AOW-datum recht op een uitkering die overeenkomt met de AOW. Dat hebben we zo vastgelegd. Praktisch betekent het dat je geboren moet zijn vóór 1 oktober 1961 en je moet vallen onder de groepen die we als rechthebbenden benoemd (art. 5.2. van de cao).

Overleg met werkgevers vastgelopen

Eén van de onderdelen uit het pensioenakkoord – dat vakbonden, werkgevers en politiek in 2019 zijn overeengekomen - is de zogenaamde RVU-regeling.  Hiermee wordt het werknemers die zwaar werk verrichten financieel gemakkelijker gemaakt eerder te kunnen stoppen met werken. De bestaande regeling is een tijdelijke regeling die eind 2025 stopt. Er moeten dus nieuwe afspraken gemaakt worden, zodat het ook na 2025 nog mogelijk is voor werknemers in een zwaar beroep om gezond het pensioen te kunnen halen. Het overleg hierover tussen werkgevers en werknemers is vastgelopen.

Ondanks alle maatregelen om werknemers duurzaam inzetbaar te houden die de laatste jaren, vandaag zijn én in de toekomst worden genomen, blijven er collega’s die  het werken niet gezond vol kunnen houden tot de AOW-leeftijd. Juist voor deze collega’s moeten maatregelen blijven die eerder stoppen met werken mogelijk maken. Het is dan ook teleurstellend dat we over die laatste categorie geen overeenstemming hebben kunnen bereiken met werkgevers, waardoor een verlenging van de RVU niet mogelijk is.

Natuurlijk leggen we ons hier niet zo maar bij neer. Het is belangrijk dat we de druk bij werkgevers opvoeren, zodat er toch op centraal niveau afspraken gemaakt kunnen worden over de verlenging van de RVU. 

27 maart landelijke actie politiebonden Mailieveld Den Haag

Op 27 maart a.s. organiseren de landelijke politiebonden een actiemanifestatie in Den Haag. Daarbij sluiten, zoals het er nu uitziet, ook andere hulpverleners (op de weg) aan; directe "collega's"van menig wegenwacht zullen we maar zeggen. Daarom nodigen we je van harte uit om ook aan te sluiten bij deze manifestatie. 

Praktisch

* je voert actie in eigen tijd
* tijdschema:

  • 10:30 - 11:30 uur: Inloop en aankomst, Malieveld Den Haag
  • 11:30 - 13:30 uur: Start programma
  • 13:30 - 15:00 uur: Mars naar de Malietoren, het hoofdkantoor van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie.
  • Om ca 15:30 wordt de manifestatie beëindigd.

* reiskosten worden vergoed aan leden van CNV Vakmensen die aanwezig zijn tijdens de manifestatie. Je kan je op deze dag melden bij een CNV collega(s) die aanwezig is/zijn.  
* ANWB staat je niet toe om met een dienstvoertuig of in je uniform aanwezig te zijn.

Wil je meedoen?

Laat het mij weten en meld je aan door een mail te sturen naar secretariaat@cnvvakmensen.nl met vermelding M2311 0074 ik doe mee op 27 maart 2024 Malieveld Den Haag. Doe dit voor 25 maart 2024

Aletta Bulsink, onderhandelaar 
M +31 6 2047 1888
a.bulsink@cnvvakmensen.nl