Nog geen cao Reisbranche!

Het cao-overleg Reisbranche stokt op loonbod werkgevers! Tijdens het laatste overleg, lag op nadrukkelijk verzoek van vakbonden het loonbod van werkgevers op tafel. Ondanks ons verzoek om al vroeg in het proces een loonbod kenbaar te maken kregen wij dit pas laat.

Voor CNV Vakmensen en collega-bonden is het bod te laag.

Daarnaast moeten er ook afspraken gemaakt worden over de pensioenregeling voor het komende jaar en voor de daaropvolgende jaren. Door de toezegging van minister Koolmees, lijkt de dreiging van korten binnen het pensioenfonds van de baan, maar we ontkomen er niet aan dat of de premie moet stijgen of dat er wederom een versobering van de regeling voor 2020 komt. Inmiddels is hierover een besluit genomen en blijft de premie gelijk maar wordt het opbouwpercentage verlaagd naar 1,4.

Over een mogelijke nieuwe invulling van pensioenregeling vanaf 2021 zijn we nog steeds in gesprek dit in combinatie met de cao-onderhandelingen.

CNV Vakmensen is alweer een tijd aan het onderhandelen over jullie cao. Met daarbij een aantal doelen voor ogen, een modernisering van de cao zodat deze past binnen de reiswereld van nu en de toekomst, daarop aansluitend de reisleiders de plek geven in de cao die past bij functie verantwoordelijkheden en de daarbij horende salariëring en “last but not least” een afspraak over de loonsverhoging maakt een wezenlijk deel uit van de onderhandelingen.

De gesprekken over de modernisering lopen al een tijd. Dit is niet altijd gemakkelijk, soms botsen de belangen hevig, maar de bereidheid om hier afspraken over te maken. Hetzelfde geldt voor de afspraken voor reisleiders, harde noten te kraken, alert blijven, kijken wat er ondertussen gebeurd, maar ook dit lijkt te lukken.

Echter, de loonsverhoging, dat is op dit moment een hobbel waarbij het verschil tussen de vraag vanuit CNV Vakmensen en hetgeen vanuit werkgevers geboden wordt, groot is. Hierdoor kunnen we ook nog geen definitieve besluiten nemen over alle andere onderwerpen.

Kosten van levensonderhoud, vaste lasten, alles is in de loop der jaren duurder geworden, dus volgens vakbonden moet de loonsverhoging daarbij aansluiten. Partijen zijn nu aan het nadenken over hoe de totstandkoming van de cao bereikt kan worden.

Het bereiken van een cao Reisbranche zou een mooi begin van 2020 zijn.

Mocht je vragen hebben, dan kun je die vanzelfsprekend stellen, Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen of 06-47826877, al zal het mogelijk iets langer duren voor je vragen beantwoord worden vanwege de feestdagen.

Ik wens iedereen mooie dagen toe en een gezond en gelukkig 2020.