Leden CNV Vakmensen stemmen in met onderhandelingsresultaat ANWB

Vakbondsleden konden vandaag tot 12 uur stemmen over het, na een onrustige week, bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de medewerkers van ANWB. We kunnen je nu vertellen dat een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór het resultaat is. Daarmee is er nu sprake van een definitief akkoord.

De belangrijkste punten uit de cao op korte termijn

Allereerst krijg je per 1 augustus 2022 een loonsverhoging van 4%.
Ook wordt de vergoeding voor het woonwerkverkeer met terugwerkende kracht per 1 april 2022 verhoogd naar de nieuwe bedragen, t.w. 15 cent per kilometer voor het rijden per auto en 18 cent per kilometer voor het reizen per fiets of lopen naar je werk. Concreet betekent dit dat de nieuwe vergoedingsregels zo snel mogelijk ingaan en dat er (waarschijnlijk in september) een nabetaling plaats vindt over de periode vanaf 1 april.

Jullie reacties

Velen van jullie hebben niet alleen gestemd, maar ook een 'stemverklaring' afgegeven. Dat is fijn, want daardoor krijgen we meer informatie over het waarom van jouw keuze voor of tegen het onderhandelingsresultaat.
Eind augustus 2022 komen de kaderleden en ik bij elkaar en dan nemen we de reacties (uiteraard anoniem) door. Het is mogelijk dat we een samenvatting daarvan t.z.t. delen met ANWB (anoniem) en/of dat we nog apart op de reacties terugkomen in een nieuwsbrief. Weet in ieder geval dat we je commentaar serieus nemen!

Hoe verder

Wij hebben ANWB vandaag laten weten dat er wat ons betreft nu sprake is van een formeel akkoord. Dat betekent dat de cao-teksten moeten worden aangepast en dat een en ander formeel moet worden vastgelegd en ondertekend.
Vanwege de vakantieperiode duurt dat iets langer dan te doen gebruikelijk, maar dat maakt niet uit voor de uitvoering van de gemaakte afspraken (en jij merkt daar dus niets van).
Natuurlijk gaan we hard aan de slag met de gemaakte afspraken.

Voor nu dank voor jullie reacties, je commentaar, je kritiek, je complimenten. Als je moet werken: veel succes in deze drukke periode! Als je vakantie hebt: fijne vakantie!

Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen
Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06 2047 1888