Laat het aanbod ANWB Retail checken

Werk je bij ANWB Retail? Dan heb je onlangs een brief gekregen met daarin een aanbod voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Of je akkoord kunt gaan met de nieuwe afspraken of niet is aan jou, maar laat het in ieder geval voor de zekerheid even checken door de mensen van CNV Vakmensen.

Wat je moet doen
Zorg dat je alle benodigde spullen bij elkaar hebt en meld je bij CNV Vakmensen. Dat kan via 030 – 7511007 of cnvinfo@cnv.nl Denk daarbij aan o.a. jouw arbeidsovereenkomst, een loonstrook, een overzicht van het aantal uren waarop je de afgelopen drie jaar gewerkt hebt en waarop je recht hebt op een toeslag (avond, zaterdag, zondag). Dan kun je controleren of de compensatie goed is berekend. Ook kun je op basis daarvan besluiten of je wel of niet akkoord gaat met het procotol.

Cao Retail Non Food
ANWB Retail heeft aangekondigd de Cao Retail Non Food toe te gaan passen. CNV Vakmensen is partij bij deze cao. Als jij geïnformeerd wilt worden over de ontwikkelingen in die cao, dan wil ik je vragen om in mijncnv door te geven dat je van werkgever veranderd bent, namelijk dat je werkgever ANWB Retail wordt/is geworden vanaf 1-1-2020.
Je kunt inloggen via https://www.cnvvakmensen.nl/inloggen met je relatienummer (zie de adressticker op het vakbondsmagazine dat je vorige week ontving) en je geboortedatum. Alleen dan krijg je ook straks de juiste informatie. Collega Jacqueline Twerda, onderhandelaar bij de Cao Retail Non Food, heb ik al ingelicht. Ik zal haar binnenkort helemaal bijpraten. Zij zal zich begin volgend jaar aan jullie voorstellen.

Tenslotte een bericht over de ANW-hiaatverzekering en de VPL
Naar aanleiding van de brief die velen van jullie (ANWB-breed) hebben ontvangen van AZL over de VPL- regeling is door ons contact opgenomen met ANWB. Naar aanleiding daarvan heeft ANWB besloten een deel van de kosten van de ANW-hiaatverzekering voor haar rekening te nemen. Jullie krijgen daarover, als het goed is, deze week nog bericht.

Aletta Bulsink,
bestuurder CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06-2047 1888