Je kunt stemmen over nieuw sociaal plan bij ANWB

CNV Vakmensen en FNV hebben afspraken gemaakt met ANWB over een nieuw sociaal plan. Als je met een reorganisatie te maken krijgt, kun je hier de komende twee jaar op terugvallen. In deze nieuwsbrief vertellen we je meer over de gemaakte afspraken welke je ook in de bijlage vindt. Je kunt stemmen tot en met 25 augustus met de link onderaan deze nieuwsbrief.

De belangrijkste afspraken op een rij (deze vind je uitgebreider in de bijlage bij deze nieuwsbrief):
1. Er zal de komende jaren fors worden geïnvesteerd op 'de voorkant'. Dat betekent dat er ruim aandacht is voor jou en jouw loopbaan bij ANWB, jouw ontwikkeling, dat ontwikkelingen binnen de organisatie tijdig worden gesignaleerd en dat daarop tijdig wordt geanticipeerd. Deze pijlers noemen we 'het goede gesprek, continue ontwikkeling en tijdige signalering'.
2. ANWB geeft tijdig aan waar en wanneer er ontwikkelingen worden voorzien binnen de organisatie. Daardoor kun jij je daar beter op voorbereiden, waardoor de kans dat je aan het werk blijft (binnen of buiten ANWB) groter is.
3. Fase 'arbeidsmarktfit'
Er zit een verandering aan te komen binnen functie(s) of afdeling met personele gevolgen, maar het is nog niet duidelijk wat de veranderingen precies inhouden. Deze fase duurt tenminste 4 maanden. Faciliteiten die tot je beschikking staan, zijn loopbaanbegeleiding of een EVC-traject (EVC staat voor Elders Verworven Competenties; heb je wel de ervaring en de kunde, maar niet het benodigde diploma, dan kun je door middel van een EVC-traject zorgen dat jouw kennis en ervaring tóch een erkend 'papiertje' opleveren. Dat helpt je als je op een baan solliciteert waar je een bepaald diploma voor moet hebben). Je krijgt 16 uur van de tijd die hiervoor nodig is, doorbetaald als werktijd. Mogelijkheid vrijwillig vertrek met een beëindigingsvergoeding; heb je een functie waar boventalligheid zal ontstaan, dan heb jij in deze fase recht op een vergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding (1/3 maandsalaris per dienstjaar).
4. Fase reorganisatie
Helaas is een reorganisatie niet altijd te voorkomen. Je hoort of jij tot de boventalligen behoort. Dat wordt schriftelijk aan je bevestigd. We snappen dat je tijd nodig hebt om zo'n bericht te verwerken. Daarom heb je 4 weken de tijd om te laten weten of jij direct uit dienst wilt met een beëindigingsvergoeding of dat je daarbij geholpen wilt worden door een outplacementbureau.
Kies je voor de begeleiding, dan heb je afhankelijk van de lengte van je dienstverband met ANWB recht op een begeleidingsperiode van 3-5 maanden. Naast de eerdere faciliteiten (uit de fase 'arbeidsmarktfit' en de pijlers) heb je recht op ondersteuning van het outplacementbureau.
5. Beëindigingsvergoeding
Als je boventallig bent, krijg je bij ontslag of vertrek een vergoeding mee. Voor je dienstjaren tot 50 jaar krijg je voor elk gewerkt jaar 2/3 maandsalaris mee. Voor elk dienstjaar vanaf je 50e krijg je 2 maandsalarissen mee.
Vertrek je direct zodra je boventallig bent verklaard of tijdens de begeleidingsperiode, dan krijg je boven op deze vergoeding een bedrag mee dat overeenkomt met de maanden die je nog in dienst zou zijn.
6. Looptijd: dit sociaal plan geldt voor twee jaar: van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2023 (voor de collega's van Merk & Leden die onlangs plotseling te horen kregen dat zij boventallig zullen worden, gelden andere, maatwerkafspraken).

Heb je nog vragen?
CNV Vakmensen heeft hard gewerkt voor dit resultaat. Al 3½ jaar geleden begonnen we met onderhandelen over een nieuw sociaal plan voor de medewerkers van ANWB. Een paar keer kwam er iets tussen (verzelfstandiging ANWB Retail, Corona), maar uiteindelijk is het gelukt om te komen tot de afspraken zoals we die hierboven hebben genoemd. We sturen de tekst van het resultaat als bijlage mee zodat je precies weet wat CNV Vakmensen en FNV hebben afgesproken met ANWB. Mocht je desondanks nog vragen hebben, dan kun je mij uiteraard een mail sturen. Je kunt je vragen ook stellen aan je collega's Clio Stronk, Marcel Spruijt en Maurice Snellen die deel hebben uitgemaakt van de onderhandelingsdelegatie en daarin (evenals Sandra Hof en Eric van Alem) een belangrijke bijdrage hebben geleverd. 

Jouw mening
Wij zijn trots op het resultaat dat we bereikt hebben; we denken dat je met de gemaakte afspraken nog steeds goed en zelfs beter geholpen wordt als je te maken krijgt met veranderingen die gevolgen hebben voor jouw baan. We hopen dat je onze mening deelt.
Stem
Bij CNV Vakmensen hebben vakbondsleden altijd het laatste woord. Je kunt over het sociaal plan stemmen tot en met 25 augustus. Klik hier om digitaal je stem uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: https://bit.ly/3zGkvao Wij leggen het bereikte resultaat met een positief advies aan jou voor.

Namens de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Clio Stronk, Marcel Spruijt en Maurice Snellen,
Aletta Bulsink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2047 1888 / a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Downloads