Inventarisatie gevolgen nachtsluiting ALC Assen ANWB

CNV Vakmensen heeft onlangs opnieuw aandacht gevraagd voor de manier waarop ANWB de gevolgen van de nachtsluiting van de ALC zou willen opvangen. Tijdens dat overleg vertelde ANWB dat hen weinig geluiden bereikten en dat men, daar waar het kon, bereid was mee te denken over oplossingen. Vorige week vroegen we jullie om aan ons te laten weten of er zaken zijn waar jij tegenaan loopt (of juist niet).

Veel mensen blij met thuiswerken 's nachts, maar....

* de thuiswerkvergoeding wordt te laag gevonden. De vergoeding zoals die nu in de cao staat, is het maximale bedrag dat netto betaald mag worden. Per 1 januari gaat dat iets omhoog, naar €2,13 per dag. Dat is nog steeds niet meer dan een bijdrage in de kosten, maar zeker niet kostendekkend. We hebben ANWB laten weten dat we vinden dat een thuiswerkvergoeding als je KIEST om thuis te werken iets anders is dan een vergoeding die je ontvangt OMDAT JE MOET. We hebben dit tijdens ons gesprek met ANWB aangegeven, maar ANWB is niet bereid om hierin meer te doen dan nu het geval is.

* omdat de uren van de nachtsluiting nu ook de late avonddiensten en vroege ochtenddiensten treffen, moeten deze medewerkers nu ook thuis werken. Hierdoor zijn er collega's die nauwelijks nog op de ALC komen. Dat vinden die collega's niet fijn en het is ook in tegenspraak met de mededeling van ANWB zelf die erop stuurt dat je 50% van je werktijd op de ALC bent. Kan dat niet anders?

Wij hebben daarom tijdens ons overleg voorgesteld om aan jullie te vragen of het helpt als de tijd waarop de ALC écht gesloten verkort wordt, zodat een medewerker met een dienst die eindigt na 23.00 uur deze nog kan draaien op de ALC. Met een sluiting vanaf 23.30 uur zou er volgens ons al veel meer mogelijk zijn. Datzelfde geldt voor diensten die beginnen om 6.00 uur. 
ANWB heeft hierop afhoudend gereageerd. Dat verbaast ons, want het ging toch alleen om de nachtdiensten, oorspronkelijk. Volgens ANWB gaat het om enkele diensten per maand.

* we hebben nog niet eerder zoveel signalen gehad over isolement en eenzaamheid. Dat is best zorgelijk. Alleen daarom al zou het meer mogelijk moeten zijn om bij elkaar op de ALC te zijn dan nu het geval is.

* bij wie kun je terecht als je een nare call hebt gehad.

* als je geen contact hebt met collega's duren nachten lang.

* er zijn collega's voor wie het thuis werken 's nachts lastig is, omdat de muren in hun huis nu eenmaal niet dik genoeg zijn om gezinsleden tijdens hun slaap niet te storen.

* ruilen is moeilijker

* gevolgen voor anderen dan hulpverleners, bijvoorbeeld ondersteunende/facilitaire medewerkers waarvoor de werktijden ook veranderd zijn.

Wij willen niet terug naar hoe het was, maar ....

Wel oplossingen waardoor iedereen blij zal zijn met de nachtsluiting.
We hebben tijdens het gesprek hierover met ANWB gesproken en ons best gedaan om belemmeringen weg te nemen. Dat is helaas maar zeer ten dele gelukt.

Eerder hadden we gevraagd of het een optie zou kunnen zijn als mensen op bijvoorbeeld het wegenwachtstation in Groningen zouden kunnen werken (als thuiswerken niet echt mogelijk is). Tijdens ons overleg vertelde ANWB dat men het mogelijk wil maken om op 3 plaatsen te weten de wegenwachtstations in Groningen, Geesbrug en Joure tijdens de nachtdienst te werken. Daarmee zou een wegenwachtstation voor degenen die dat willen binnen bereik liggen. Als je dat wilt, dan moet je dat wel zelf aangeven, omdat er een toegangsdruppel voor je gemaakt moet worden. Je krijgt de kilometers die je moet maken tegen het zakelijk tarief vergoed, te weten €0,19 per kilometer (vanaf 1-1-2-23 €0,21 per kilometer).

Wij hebben ook gevraagd om een vergoeding van de extra reistijd. Daar wil ANWB niet aan.
Er wordt gecheckt of de Teams-chat in de nacht werkt, vanwege het feit dat je je ei kwijt moet kunnen bij collega's in het geval van calamiteiten. Hoewel het heel anders is dan wanneer je naast elkaar zit, zou dit wellicht een alternatief kunnen zijn. Ook kun je je melden bij je teammanager of de operationeel manager. Er zijn procedures binnen de ALC waarbij je gedebrieft kunt worden.
We hebben vooral ook gevraagd om creatief te kijken naar de mogelijkheden om meerdere mensen gelijktijdig op één plek aan het werk te laten zijn. 
En we hebben aangegeven dat het belangrijk is dat er oog is voor de medewerker als mens. Wij zullen dit de komende tijd uiteraard ook samen met jullie in de gaten blijven houden en indien nodig daarvoor aandacht blijven vragen.

Als mensen naar voren stappen, dan lossen we het op, zegt de directie

Kort en goed kwam de boodschap van ANWB erop neer dat men jou of je collega alleen kan helpen als jij naar voren stapt en aangeeft wat je probleem is. Als je dat niet doet en je hebt wel een probleem met het thuiswerken, dan wordt er dus niets opgelost. 
Het is aan jou. 
Wij hebben er echt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat issues waar medewerkers mee te dealen hebben, worden opgepakt en opgelost (voor zover mogelijk). ANWB stelt dat zij alleen kunnen zorgen voor oplossingen als ze weten wie welk issue heeft. 

Wat hebben we bereikt:

Degenen die niet thuis kunnen werken, kunnen als alternatief hun werkzaamheden gaan uitvoeren vanaf een wegenwachtstation in Groningen, Geesbrug of Joure. De kilometers die je maakt om daar te komen, krijg je vergoed tegen het zakelijke tarief (zie hierboven).
ANWB heeft beloofd te checken of de Teams-chat (met name in de nacht) werkt. Staat volgens ANWB open.


En dan nog iets heel anders, inlogtijd is werktijd

In april heeft de kantonrechter in Den Haag een uitspraak gedaan in een zaak van een callcentermedewerker die elke dag 10 minuten eerder op zijn werk moest zijn om in te loggen op alle systemen waarmee hij vanaf aanvang diensttijd moest werken. De medewerker betoogde dat het ging om werktijd. De kantonrechter vindt dat ook. We hebben de uitspraak in april naar de ANWB gestuurd met de vraag of ANWB ook gevolg zou geven aan deze uitspraak, omdat jullie immers ook voorafgaand aan je daadwerkelijke start van de dienst systemen moeten opstarten.
Hierop hadden we verder nog geen inhoudelijke reactie gehad.
Tijdens het overleg werd door de directie bevestigd dat ook bij ANWB je werktijd start op het moment dat je inlogt. Let dus op dat die tijd ook betaald wordt! Ga naar je leidinggevende als je die tijd niet vergoed krijgt.

Wil je reageren of heb je een vraag? Ga naar de cao-pagina. Je kunt daar altijd het laatste nieuws lezen en ook reageren of je vraag stellen.|

Cao ANWB | CNV Vakmensen


Aletta Bulsink
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06 2047 1888