Al het nieuws

Informatie over de tussen-cao Reisbranche

Zoals beloofd in de nieuwsbrief die ik je op 25 maart 2019 heb toegezonden hierbij informatie over de stand van zaken met betrekking tot de tussen-cao Reisbranche, ter overbrugging van de periode totdat de nieuwe, gemoderniseerde cao tot stand komt.

De vorige cao liep per 1 november af. Naar verwachting gaat de nieuwe cao pas in per 1 september 2019. Voor de tussenliggende periode wil CNV Vakmensen graag een tussen-cao afsluiten voor de duur van 10 maanden. Ik heb in de brief van 25 maart 2019 erop gewezen dat de werkgeversdelegatie wat ons betreft een te laag loonbod heeft uitgebracht, namelijk een verhoging van de schaallonen en werkelijke lonen van 2%.

CNV Vakmensen en collega-vakbonden hebben in de afgelopen weken een ultieme poging ondernomen om de werkgevers ertoe te bewegen het loonbod te verhogen, of de loonsverhoging op een eerder moment te laten ingaan. Helaas zijn onze pogingen op niets uitgelopen. De werkgeversdelegatie blijft bij haar eerdere loonbod om de lonen per 1 juli 2019 met 2% te verhogen.
Wij concluderen dat het laatste voorstel van de werkgeverdelegatie het uiterste is dat men wil geven. Dit is als eindvoorstel neergelegd in een brief van 3 april 2019.
Naast de loonsverhoging van 2% per 1 juli 2019, wordt de onregelmatigheidstoeslag geïndexeerd en zijn er enkele protocolafspraken gemaakt in verband met modernisering van de cao, een nieuwe pensioenregeling en de positie van reisleiders.

Dit betekent dat wij het eindvoorstel nu ter stemming voorleggen aan alle leden van CNV Vakmensen. Het eindvoorstel van de werkgevers tref je in de bijlage aan.
Klik hier om als lid te stemmen over het eindvoorstel Cao Reisbranche. Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan kun je op internet dit webadres intypen om te stemmen: https://q.crowdtech.com/hQyY35mQ9kCXNng6OiD3Ww Stem uiterlijk 21 april 2019.

Heb je vragen of opmerkingen over het bovenstaande, neem dan contact met mij op.

Kitty Huntjens,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 – 4782 6877
E k.huntjens@cnvvakmensen.nl 
 

Downloads